Ajuntament d'Arenys de Mar

LES ENQUESTES
Enquesta de l'ús del servei

Data de publicació: 25-04-2006
Respostes totals: 44

Enquesta tancada   El periode de votacions per aquesta enquesta està tancat
La biblioteca municipal P. Fidel Fita vol saber el grau de coneixement que tenen els arenyencs del seus serveis  bibliotecaris i per aquest motiu ha elaborat una petita enquesta per veure els motius que tenen  per visitar la biblioteca i el grau de satisfacció  dels usuaris dels serveis que es presten. Aquesta enquesta es va començar a contestar durant la diada de Sant Jordi a la parada que tenia la biblioteca a la plaça de l'Església i estarà en servei fins a finals de maig.
Resultats definitius:
La persona a qui ens adrecem és:
14 vots (31,82 %)
14 vots (31,82 %)
  Home
30 vots (68,18 %)
30 vots (68,18 %)
  Dona
En quina franja d'edat es troba:
7 vots (15,91 %)
7 vots (15,91 %)
  menys de 25 anys
21 vots (47,73 %)
21 vots (47,73 %)
  de 26 a 40 anys
13 vots (29,55 %)
13 vots (29,55 %)
  de 40 a 60 anys
3 vots (6,82 %)
3 vots (6,82 %)
  més de 60 anys
És usuari de la biblioteca?
4 vots (9,09 %)
4 vots (9,09 %)
  No
40 vots (90,91 %)
40 vots (90,91 %)
  
Per quin motiu ve a la biblioteca?
4 vots (9,09 %)
4 vots (9,09 %)
  Per estudiar/consultar documents in situ
28 vots (63,64 %)
28 vots (63,64 %)
  Per emportar-se documents en préstec
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Per utilitzar internet/wi-fi
6 vots (13,64 %)
6 vots (13,64 %)
  Per acompanyar fills/néts menors
6 vots (13,64 %)
6 vots (13,64 %)
  Per les activitats de la biblioteca (H.C., expos, tertúlies...)
Amb quina freqüència ve a la biblioteca?
0 vots (0 %)
0 vots (0 %)
  Cada dia
3 vots (6,82 %)
3 vots (6,82 %)
  2-3 dies/setmana
8 vots (18,18 %)
8 vots (18,18 %)
  1 dia/setmana
9 vots (20,45 %)
9 vots (20,45 %)
  Quinzenalment
24 vots (54,55 %)
24 vots (54,55 %)
  Altres
Quin grau de satisfacció té de la biblioteca (globalment)?
6 vots (13,64 %)
6 vots (13,64 %)
  Poc satisfet
14 vots (31,82 %)
14 vots (31,82 %)
  Satisfet
8 vots (18,18 %)
8 vots (18,18 %)
  Bastant satisfet
16 vots (36,36 %)
16 vots (36,36 %)
  Molt satisfet