Ajuntament d'Arenys de Mar

PLATGES D'ARENYS DE MAR

Des de les ārees de Medi Ambient i Serveis Municipals es duen a terme, de forma periōdica, diverses tasques de manteniment i conservaciķ en tot l'āmbit de les platges, inclosos els seus accessos. Entre les diverses tasques que es realitzen, destaquen:

Manteniment i conservaciķ dels rials i dels espais verds perimetrals (Medi Ambient)

S'ha contractat al centre especial de treball de la Fundaciķ Acciķ Baix Montseny les següents tasques de manteniment, entre el 15 de juny i el 15 de novembre:

  • Reg de les noves plantacions.
  • Formaciķ i neteja dels escocells d'arbres i d'arbustos. 
  • Reposiciķ dels tutors de les plantacions de les zones recuperades.
  • Desbrossada d'herbes.

Manteniment i conservaciķ del mobiliari i de les instalˇlacions (Serveis Municipals)

Mitjanįant el personal municipal es duen a terme intervencions com les següents:

  • Instalˇlaciķ, revisiķ i manteniment de les dutxes.
  • Instalˇlaciķ de nou mobiliari.
  • Conservaciķ i reparaciķ de mobiliari.
  • Reparaciķ dels llocs de socors.
  • Manteniment de les instalˇlacions d'aigua i llum.