Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
ELS FORMULARIS
"2019, Un Estiu Genial!" Carta de pagament de serveis esporàdics de menjador i acollida
Dades subjecte passiu
*
*
*
*
*
*

CONCEPTE QUOTA

Servei d'acollida

El servei d'acollida s'ofereix en les següents franges horàries:
De 7.45 a 9 h (3,50€/dia)
De 7.45 a 9 h i de 13 a 14 h (5,00€/dia)
De 7.45 a 9 h i de 15 a 16 h (5,00€/dia)
De 13 a 14 h (3,00€/dia)
De 15 a 16 h (3,00€/dia)

Servei de menjador

Amb servei de cuina (7,50€/dia)
Amb carmanyola de casa (3,50€/dia)

TOTAL A INGRESSAR
Cliqueu per veure l'ajuda *

He llegit i accepto la política de privacitat


Lloc i mitjans de pagament:                                                                                        

    Internet: Per transferència, en el concepte s’ha d’especificar nom del contribuent i concepte de la quota

Bankia: ES44 2038 6865 3864 0000 0205

Triodos Bank: ES53 1491 0001 2730 0007 7131

   Presencialment a les oficines de Bankia per caixer o finestreta al compte ES44 2038 6865 3864 0000 0205 i especificar el nom del pare/mare/tutor legal i el concepte de la quota.

D’acord amb el que es preveu en l’article 33.1 del Reglament general de recaptació, es fa entrega el document als únics efectes del seu pagament fins el dia de la sol·licitud del servei.


Nota legal:

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollides en el present formulari seràn objecte de tractament per part de l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb la finalitat que hi consta,. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures contractuals o pre-contractuals i l’interès públic o exercici de poders públics. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça oac@arenysdemar.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd.ajaarenysdemar@diba.cat . En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades obtingudes excepte pel compliment d’obligacions legals de l’Ajuntament. Preguem comuniqui de forma immediata a oac@arenysdemar.cat qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

 
^