Ajuntament d'Arenys de Mar

CR˛NICA DEL PLE, MOCIONS I PRECS I PREGUNTES

Ple de març 2022La sessió ordinària de 24 de març  de  2022 (veure vídeo complet) va debatre sobre el següent  ordre del dia.

El ple va aprovar la licitació del subministrament en renting de 4 vehicles per a la policía local per un import de 160.000 euros. I esvan aprovar les propostes dels nomenaments de les persones que composen el Consell de Gent Gran i el Consell Municipal de les Dones

El Ple va debatre sobre cinc mocions i també va tractar els precs i preguntes presentats per l'oposició.

Mocions:

  • No s'aprova la moció que presenta el grup municipal PSC-CP per reclamar una auditoria de les obres realitzades per l'Ajuntament d'Arenys de Mar.(PRP 2022/183).-
  • S'aprova la moció que presenta el grup municipal ERC relativa al Manifest de municipis en defensa del sector pesquer.(PRP 2022/185).-
  • S'aprova la  moció que presenta el grup municipal ERC en defensa del cànon de residus a Catalunya. (PRP 2022/186).-
  • S'aprova la moció que presenta el grup municipal ERC de FMC-ACM i AMC per donar suport a les mesures contra l'exclusió financera.(PRP 2022/187).

Precs i Preguntes

Prec i preguntes presentades pel grup municipal de Junts per Arenys-Junts per Catalunya:

Fitxer Acrobat-PDF de (134.64kB)

Fitxer: Preguntes_PLE_JUNTS_24032022.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 134.64 kB

Prec i preguntes presentades pel grup municipal del Grup municipal socialista:

Fitxer Acrobat-PDF de (178.25kB)

Fitxer: preguntes_GMSocialista_marA_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 178.25 kB

Les actes de les sessions plenàries es poden consultar aquí i també en format de videoacta.
La seva publicació definitiva de cada sessió triga un temps de tramitació.

Publicat el 24 de marš de 2022