Ajuntament d'Arenys de Mar

TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
El pressupost es va aprovar el 28 de desembre de 2022.  Expedient complet aprovació inicial.
 • Documentaciˇ

  PM2023

  Aprovació inicial

   • Bases execució (Descarregar PDF)
   • Resum ingressos-despeses  (Descarregar PDF)
   • Ingressos Pressupost (PDF)  
   • Despeses orgànica (PDF)
   • Despeses per aplicacions (PDF)
   • Resum despeses orgànica (PDF
   • Annex Inversions (PDF)
   • Estat del deute (PDF)
   • Pressupost 2022 consolidat (PDF)
   • Despeses per orgànica (CSV)
   • Ingressos (CSV) 

  Informe objectius estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera pressupost 2023 (PDF)

  Execució:

  • Modificacions pressupostàries
  • Estats d'execució:
    • 1r trimestre
    • 2n trimestre
    • 3r trimestre
    • 4t trimestre
  • Compliment LOEPSF:
    • 1r trimestre
    • 2n trimestre
    • 3r trimestre
    • 4t trimestre

  Liquidació / tancament:

  Dades de gestió econòmica (informes i comparatives)

Publicat el 9 de febrer de 2023