Ajuntament d'Arenys de Mar

TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
El pressupost es va aprovar el 28 de desembre de 2022.  Expedient complet aprovació inicial.
Publicat el 9 de febrer de 2023