Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
CRÒNICA DEL PLE, MOCIONS I PRECS I PREGUNTES
Crònica del Ple ordinari de març de 2024

El Ple municipal s'ha reunit, en sessió ordinària, el 21 de març de 2024 (vegeu vídeo) d'acord amb el següent ordre del dia. 

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2024 i es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia del núm.2024/254 al núm. 2024/443, així com dels acords de la Junta de Govern Local, de la dació de compte al Ple del Decret d'Alcaldia 2024/398 de 7 de març relatiu a declaració deserta la licitació de recollida selectiva d'Arenys de Mar i del Decret d'alcaldia 2024/440 de 13 de març relatiu a l'esmena de la delegació de competències als regidors.

Es va informar sobre l’avaluació del compliment d’objectius de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, desenvolupada per l’ordre HAP/2105/2012 en motiu de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals -quart trimestre 2023.

El sistema d’alertes es va aprovar amb els vots a favor de tots els partits i l’abstenció de la CUP.

Es va aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball amb els vots a favor de JxA, l’abstenció d’ERC, CUP, AeC i PP, i en contra del PSC. També es va aprovar la modificació dels complements retributius festivitats i nocturnitat, i establiment edat jornada laboral en horari nocturn amb els vots a favor de JxA, AeC i PP, i l’abstenció d’ERC, PSC i CUP.

Finalment, les bases dels premis Espais Florits d’Arenys de Mar es van aprovar amb els vots a favor de JxA, ERC, PSC, PP i l'abstenció de CUP i AeC.

També va prosperar l'aprovació de l'expedient extrajudicial de crèdit per serveis o subministraments prestats sense seguir el procediment de contractació legalment establert i sense disposar de crèdit pressupostar. Hi va votar a favor JxA, CUP i AeC es van abstenir i ERC, PSC i PP hi van votar en contra.  

Moció:

La Moció sobre el Dia Internacional de l'eliminació de la discrimimació racial que va presentar tot els consistori es va aprovar per unanimitat.

Fitxer Acrobat-PDF de (450.79kB)

Fitxer: MociA__sobre_el_Dia_eliminaciA__discriminacio_racial___Arenys_de_Mar.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 450.79 kB

Urgències: 

La licitació servei de neteja i manteniment de platges es va aprovar amb els vots a favor de JxA. ERC, CUP, AeC i PP es van abstenir i el PSC va votar en contra.

I el projecte d’obres complementàries d’excavació, moviment de terres i mur de contenció per a posterior realització del projecte de construcció de 50 habitatges de protecció oficial amb dret de superfície de lloguer amb aparcament pels habitatges a l’avinguda Pau Costa 70-81 es va aprovar per unanimitat.

 

Precs i preguntes: 

Precs i preguntes presentades pel Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal  

Fitxer Acrobat-PDF de (68.44kB)

Fitxer: PREGUNTES_Ple_marA__2024.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 68.44 kB

Precs i preguntes presentades pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 

Fitxer Acrobat-PDF de (60.69kB)

Fitxer: Precs_i_Preguntes_Ple_marA__2024___PSC.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 60.69 kB

 Precs i preguntes presentades pel Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa Municipalista 

Fitxer Acrobat-PDF de (33.31kB)

Fitxer: PRECS_PREGUNTES_MARCI__2024__1_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 33.31 kB

Precs i preguntes presentades pel Grup Municipal d'Arenys en Comú – Confluència 

Fitxer Acrobat-PDF de (139.05kB)

Fitxer: Precs_I_Preguntes___MarA__2024___Documentos_de_Google__1_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 139.05 kB

Precs i preguntes presentades pel Grup Municipal del Partit Popular 

Fitxer Acrobat-PDF de (117.94kB)

Fitxer: PREGUNTES_DEL_PARTIT_POPULAR_AL_PLE_DE_MARA_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 117.94 kB

Les actes de les sessions plenàries es poden consultar aquí i també en format de videoacta.
La publicació definitiva de cada sessió triga un temps fins que no se n'ha completat la tramitació.

Publicat el 22 de març de 2024
Imprimir
^