Ajuntament d'Arenys de Mar

NOTÍCIES

Oriol Contreras, advocat de l'Oficina a la nostra vila, ens parla sobre el dret de rebre factures en paper, seguitn la Llei General de Defensa dels Consumidors.

El Dret a rebre la factura en paper

Des de la Oficina del Consumidor atenem molt tipus de reclamacions. Però una d’elles és recurrent en el temps: el dret a rebre les factures en paper, sobretot de telefonia, gas, aigua o llum. En aquest sentit la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, i altres lleis complementàries, estableix el dret a rebre factures en format paper, un aspecte que resulta essencial per a molts consumidors que prefereixen o necessiten disposar de les seves factures en un format físic.

El dret a rebre la factura en paper es troba específicament contemplat en l'article 63.3 del Reial decret legislatiu 1/2007. L'article garanteix que els consumidors sempre tenen dret a rebre les seves factures en format paper, sense necessitat de sol·licitar-ho expressament. Això protegeix aquells consumidors que no estan familiaritzats amb les factures electròniques o que simplement prefereixen el format físic per raons personals o pràctiques. Si un consumidor dona el seu consentiment per a rebre factures electròniques, aquest consentiment ha de ser voluntari i pot ser revocat en qualsevol moment. La possibilitat de revocar el consentiment per a rebre factures electròniques en qualsevol moment assegura que els consumidors no quedin lligats a un format que ja no desitgen o necessiten.

En resum, la normativa aplicable, tal com s'ha dit, estableix, amb caràcter general, que en la contractació de serveis i subministraments amb consumidors i usuaris, l'emissió de factures i rebuts en format electrònic requereix el consentiment exprés del consumidor i usuari, per tant, la inclusió de clàusules predisposades en els contractes d'adhesió en les quals el consumidor accepta l'emissió de factures i rebuts en format electrònic i/o la remissió a la pàgina web de l'empresa per a accedir i descarregar les mateixes, constituirien pràctiques no conformes amb la citada normativa de protecció al consumidor. En sentit contrari, serà lícita la inclusió d'aquestes clàusules en el contracte o oferta de l'empresari sempre que figurin com una opció no predisposada que el consumidor pot acceptar o no, devent l'empresari informar de manera clara i suficient tant sobre la possibilitat de revocar el consentiment atorgat, com del dret a rebre factura en paper sense cap cost (gratuït) que tenen els consumidors.L'Oficina d'Atenció al Consumidor atén cada divendres, de 10 a 13 h, les persones que ho sol·liciten per aclarir els dubtes o estudiar el seu cas.

Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 792 26 01. 

 

Publicat el 5 de juny de 2024