Ajuntament d'Arenys de Mar

GRUPS POLÍTICS
Primer tinent d'Alcalde. Cap d'Ŕrea de Govern Obert. Regidor de Serveis Econňmics, RRHH, Organització i Atenció a la Ciutadania, Educació. Portaveu del Grup Municipal del PSC.

Ramon Vinyes

- Contacte: vinyesvr@arenysdemar.cat

- Dades biogrŕfiques:

Barcelona, 1957

  • Formació: Estudis universitaris fins a 3r de Medicina i formació en Gestió i Administració Pública. Formació en Informŕtica i Accés a la informació.
  • Trajectňria política: Alcalde d'Arenys de Mar (2007-2011). Regidor d’Hisenda a l'Ajuntament d'Arenys de Mar (1999-2003, 2007-2011 i 2012-2015). Regidor a l'oposició (juny 2015 - abril 2016). Membre del Consell Nacional del PSC. Regidor de Serveis Econňmics, RRHH, Organització i Atenció a la Ciutadania, Educació (abril 2016 - actualitat).
  • Trajectňria professional: Consultor en informatització a l’administració pública des de l’any 1984 i, des del 1997, Analista informŕtic en una administració local.

- Retribució bruta anual: 16.200€*
*Calculada en base a la previsió de celebració de 12 plens, 12 Juntes de Portaveus i 24 Juntes de Govern anuals.

- Declaració de béns

Publicat el 30 de juny de 2014