Ajuntament d'Arenys de Mar

GRUPS MUNICIPALS

Dotació econòmica al Grup Municipal:
350,23 euros menuals (324,73 euros fixes, més 25,50 euros per cada regidor)