Ajuntament d'Arenys de Mar

AGENDA
Dilluns, 9 de març de 2015  -  11 h matí
Presentació de la memòria dels Serveis Socials municipals d'Arenys de Mar
Lloc: Ajuntament d'Arenys de Mar (sala de plens)
Organitza: Departament de Serveis Socials