Ajuntament d'Arenys de Mar

GRUPS MUNICIPALS
Regidor de Medi Ambient, Urbanisme, Obres i Serveis, Habitatge i Mobilitat
Grup Municipal de Junts per Arenys - Compromís Municipal
Suplent de portaveu del Grup Municipal

Domènec Massuet i Torrent

- Dades de contacte: massuettd@arenysdemar.cat

- Dades biogràfiques: Arenys de Mar, 1980

 • Formació:
  Publicitat i Relacions Públiques
  Arquitectura
 • Trajectòria política:
  Regidor a l’oposició (Juny 2019 – Juny 2023).
  Regidor de Medi Ambient, Urbanisme, Obres i Serveis, Habitatge i Mobilitat (juny 2023-actualitat)
 • Trajectòria professional:
  Arquitecte i publicitari.

- Retribució bruta anual: 33,000 euros (dedicació exclusiva)

- Declaració de béns (2023)