Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
CRòNICA DEL PLE, MOCIONS I PRECS I PREGUNTES
Crònica del Ple de maig de 2022; mocions i precs i preguntes

Ple de maig de 2022

La sessió ordinària del 26 de maig de 2022 (veure vídeo complet) va tractar els següent ordre del dia que portava tota una primera part de diversos informes i donar compte d'aspectes financers i d'execució pressupostària. La regidora d'Hisenda va iniciar la presentació d'aquests punt econòmics a partir de la liquidació de l'exercici 2021 (veure vídeo).

Entre els diversos temes econòmics s'informa del compliment de les obligacions de pagament a proveïdors i càlcul del Període Mig de Pagament (PMP) del 1r trimestre del 2022 que és de 43.20 dies (mitjana). També es fer va l'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit. Un llistat de factures que no tenen contracte o la seva contractació són serveis que no han estat correctament licitats. L'autoritat d'aprovar aquests reconeixements, que abans autoritzava l'alcaldia, s'ha traspassat, des de fa uns mesos, al plenari.

El Ple municipal aprova per unanimitat el Protocol d'assetjaments. Aquest document abasta moltes situacions des de l'assetjament psicològic a altres assetjaments de tipus sexual, de gènere i moltes altres situacions (consultar document)

El Ple dona el seu vistiplau a la modificació del reglament de Fons d'Acció Social dels i les empleades municipals i de convocatòria i bases per a la concessió dels ajuts corresponents a l'exercici 2021.

S'aprova per unanimitat l'aprovació inicial de modificació del Projecte enllumenat exterior de la zona del vial de serveis i pistes de voleibol-platja de la Platja de la Picòrdia. Una proposta que va sorgir als Pressupostos participatius a partir dels mateixos clubs.  També s'aproven per unanimitat dues  modificacions puntuals del POUM; Josep Llimona 5 i 9 i l'assignació habitatges HPO sector sud06 Bareu-Paraiso.

La presidència del Ple proposa l'entrada de diversos punts per urgència, circumstància que motiva la queixa dels grups municipals de l'oposició que consideren que la reiterada arribada d'informació a darrera hora no permet poder analitzar, ni treballar correctament el control al Govern.

Acords importants en relació a la nova biblioteca a les Clarisses

Malgrat aquesta queixa de l'oposició, respecte els punts d'urgència, s'acorda per unanimitat el desistiment de la licitació per a l'execució de l'obra de rehabilitació de Les Clarisses. Es considera la millor opció després del recurs presentat per una associació de petits instal·ladors que demanava segregar el volum del projecte per donar més possibilitats a les petites empreses, en un lot d'instal·lacions. 

Es fa una nova proposta de modificació del projecte de nova biblioteca a les Clarisses. L'equip redactor del projecte ha actualitzat els preus d'acord a la situació d'inflació dels darrers mesos. El nou import per la licitació es proposa 5.591.000€ (un increment d'un +10% del projecte inicial que es va licitar durant el primer trismestre de 2022). L'oposició argumenta la seva abstenció per la urgencia malgrat mantenir el seu suport a la biblioteca. La regidora, Laia Martín justifica la urgència per no endarrerir la nova licitació i argumenta que el nou import s'ha trobat des d'un treball el màxim rigor objectiu i tècnic. La nova licitació, amb el nou import, es farà d'acord  a dos lots, segregant les instal·lacions de les obres.

Per urgència s'inclou i s'aprova la proposta de modificació de crèdit (veure detalls) que recull un seguit d'inversions dotades per la bossa de romanents. S'aprova amb l'abstenció de Junts per Arenys i els vots en contra del GM socialista que critiquen no haver pogut participar en la distribució del romanent i la seva assignació d'inversions i projectes.

El Ple també va aprovar que els Festius Locals de l'any 2023 siguin el dia 10 de juliol (l'endemà de Sant Zenon que cau en diumenge). I el dia 16 d'agost, diada de Sant Roc.

El Ple va aprovar dues mocions i també va tractar els precs i preguntes presentats per l'oposició; Junts per Arenys i el PSC. 

Mocions:

  • S'aprova la moció que presenta el grup municipal PSC contra l'ocupació il·legal i conflictiva d'habitatges al municipi. (PRP 2022/407).-
  • S'aprova per unanimitat la moció que presenta el grup municipal PSC per la creació d'una comissió d'estudi dels serveis de l'aigua i del clavegueram. (PRP 2022/410).

Precs i Preguntes

Prec i preguntes presentades pel grup municipal de Junts per Arenys-Junts per Catalunya:

Fitxer Acrobat-PDF de (138.13kB)

Fitxer: Preguntes_Ple_JUNTS_30062022.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 138.13 kB

Prec i preguntes presentades pel grup municipal del Grup municipal socialista:

Fitxer Acrobat-PDF de (204.14kB)

Fitxer: preguntes_GMSocialista_juny.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 204.14 kB

Les actes de les sessions plenàries es poden consultar aquí i també en format de videoacta.
La seva publicació definitiva de cada sessió triga un temps de tramitació.

Publicat el 26 de maig de 2022
Imprimir
^