Ajuntament d'Arenys de Mar

TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
 • Arran  de les tradicionals revetlles populars de sant Joan i sant Pere, i atès l'estat d'alerta generalitzada pels incendis forestals i per tal de reduir el nombre d'accidents, riscos, sorolls i molèsties que comporten aquestes celebracions, també com afecta l'esclat dels petards als animals, s'estableixen les següents normes i es dicta aquest ban, davant la situació d'elevat risc d'incendi forestal, l'extrema sequera i les altes temperatures.

  •  Es recorda la prohibició d'usar material pirotècnic a menys de 500 metres de zones boscoses o camps de conreu, a prop de línies elèctriques o telefòniques ni llocs amb aglomeracions de persones. Aquesta restricció afecta gran part del municipi.
  • No tireu petards ni coets des de finestres i balcons i no utilitzeu mobiliari urbà per llançar petards.
  • Si llancem petards i coets a la platja cal fer atenció els espais arbrats i zones naturalitzades a la desembocadura dels rials.
  • No s'autoritzarà l'encesa de fogueres excepte la foguera de Sant Joan que es preveu encendre a la Platja de la Picòrdia. També es farà, dins del nucli urbà, l'encesa de la bota la nit de Sant Pere.
  • Es recomana que només es llancin petards, traques i bombetes el dia de la revetlla i que es tinguin en compte que aquest soroll afecta greument a diversos col·lectius de persones sensibles, persones amb autisme, nadons i a la majoria d'animals que conviuen amb nosaltres.

  Gaudiu d'unes bones revetlles però amb totes les precaucions.

  Annabel Moreno.

  Alcaldessa d'Arenys de Mar

Publicat el 21 de juny de 2022