Ajuntament d'Arenys de Mar

TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
El pressupost es va aprovar definitivament el 25 de gener de 2024.  Expedient complet aquí 
 • Documentaciˇ

  Aprovació inicial

  Informe objectius estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera pressupost 2024 (PDF)

  Execució:

  • Modificacions pressupostàries
  • Estats d'execució
  • Compliment LOEPSF

  Liquidació / tancament:

  Dades de gestió econòmica (informes i comparatives)

Publicat el 2 de febrer de 2024