Ajuntament d'Arenys de Mar

GRUPS MUNICIPALS
Regidora d'Hisenda, Recursos Humans, Serveis generals i Organització Administrativa
Grup Municipal de Junts per Arenys - Compromís Municipal

Cristina Lopez i Anton

- Contacte: lopezac@arenysdemar.cat

--PENDENT ACTUALITZAR--

- Retribució bruta anual: 17,000 euros (dedicació parcial 50%)