Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
Desistiment de la tramitació del Pla Especial Urbanístic al Passeig Xifré entre els carrers Pau Costa i Sant Antoni
 • ANUNCI

  El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, en sessió de caràcter Ordinari que va tenir lloc el dia16 de març de 2017, va adoptar entre d’altres els següents:

  ACORDS

  “Primer.- Acordar el desistiment de la tramitació del Pla Especial Urbanístic per establir limitacions d’ús en una parcel·la de titularitat municipal, situada al Passeig Xifré, entre els carrers Pau Costa i Sant Antoni i, en conseqüència, l’arxiu de l’expedient.

  Segon.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Francisco Mora Tuxans i per la Sra. Raquel Moreno Avellanedas per pèrdua de l’objecte d’aquestes.

  Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i a la web municipal.

  Quart.- Notificar el present acord al Sr. Francisco Mora Tuxans i a la Sra. Raquel Moreno Avellanedas.”

  L’alcaldessa
  Annabel Moreno Nogué

  Arenys de Mar, 12 d’abril de 2017.

Publicat el 19 d'abril de 2017
^