Ajuntament d'Arenys de Mar

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2019-2023
  • Accions
    • Reforç amb un agent de la Policia de proximitat (2021)
    • Més presència i contacte dels agents amb els veïnats i reunions i mediació amb problemàtiques diverses.
Publicat el 24 de desembre de 2019