Ajuntament d'Arenys de Mar

TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
 • Incoació d'expedient de modificació de crèdit 14/2023 (data publicació 02/08/2023)

  Incoació d'expedient MC 14/2023

  Incoació d'expedient MC 14/2023

  Fitxer: IncoaciA__MC_14_2023.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 140.87 kB

  Memòria justificativa de modificació de crèdit 14/2023 (data publicació 02/08/2023)

  Memòria justificativa MC 14/2023

  Memòria justificativa MC 14/2023

  Fitxer: MemA_ria_MC_14_2023.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 186.01 kB


  Informe intervenció 521/2023 Exp 2023/3245 (data publicació 02/08/2023)
  Informe intervenció MC 14/2023

  Informe intervenció MC 14/2023

  Fitxer: Informe_Interv._MC_14_2023.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 11
  Mida: 223.23 kB

  Certificat de l'acord de ple del dia 27 de Juliol de 2023 (data publicació 31/07/2023)

  Certificat de l'acord de ple del dia 27 de Juliol de 2023

  Certificat de l'acord de ple del dia 27 de Juliol de 2023

  Fitxer: Cert.aprovaciA_modificaciA__crA_dit_14_2023.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 4
  Mida: 853.94 kB


  Anunci d'exposició pública MC 14/2023 (data publicació 02/08/2023)
  Anunci d'exposició pública MC 14/2023

  Anunci d'exposició pública MC 14/2023

  Fitxer: Anunci_exposiciA__publica_MC_14_2023.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 138.4 kB

  Anunci aprovació definitiva MC 14/2023 (data publicació 13/09/2023)

  Anunci aprovació definitiva MC 14/2023 (data publicació 13/09/2023)

  Anunci aprovació definitiva MC 14/2023 (data publicació 13/09/2023)

  Fitxer: anunci_bop_aprovaciA__definitiva_mc_14_2023.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 177.6 kB

Publicat el 31 de juliol de 2023