Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
ELS FORMULARIS
9è CONCURS ESPAIS FLORITS D'ARENYS DE MAR 2022 - Particulars
Sol·licitud de participació
A títol personal
*
*
*
*
*
*
*
Població: Arenys de Mar    Codi postal: 08350
Categoria en què es vol participar

SOL·LICITO: participar al 9è Concurs Espais Florits d'Arenys de Mar

*En la Categoria:
*

Així mateix:

  1. Em comprometo a complir les condicions de les bases específiques del 9è Concurs Espais Florits d‘Arenys de Mar.
  2. Declaro estar al corrent de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  3. Aporto una fotocòpia del meu carnet d'identitat.
  4. Aportaré el certificat de dades bancàries, segons model normalitzat, en cas que resulti premiat i no s´hagin aportat amb anterioritat (o siguin diferents a les aportades).

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, amb la finalitat de prestar els serveis pels quals ha estat creat. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures contractuals o precontractuals i l’interès públic o exercici de poders públics. Es podran exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l'adreça oac@arenysdemar.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça dpd.ajaarenysdemar@diba.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l'interessat. No es farà cessió de les dades obtingudes excepte pel compliment d’obligacions legals de l’Ajuntament. Es farà cessió de les dades obtingudes a l’Administració o amb la finalitat de resoldre la seva sol·licitud. Preguem comuniqui de forma immediata a oac@arenysdemar.cat qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

 

 

Informació relacionada
 
^