Ajuntament d'Arenys de Mar

NOTÍCIES

PleEl Ple municipal ha aprovat el plec de prescripcions tècniques i administratives de la recollida selectiva de residus urbans. El nou contracte de recollida de residus aposta per un model amb una recollida selectiva 100% PaP a tota la vila. L'Equip de govern (ERC, CUP i AeC) va votar a favor, Junts per Arenys-JxCat es va abstenir i el PSC hi va votar en contra.

Aquest canvi de model, segons va argumentar al Ple la regidora de Medi Ambient, Ona Curto, "ve fomentat perquè l'actual model, sistema mixt, ha quedat obsolet, és a dir, ja ha tocat sostre. I sobretot perquè Arenys de Mar no es pot permetre seguir amb les condicions actuals de residus al carrer". El nou model de recollida s'espera que doni  un impuls per millorar el percentatge de reciclatge dels residus que es generen a Arenys de Mar, no només per cenyir-nos a la normativa catalana i europea, sinó també per qüestions ètiques i mediambientals.

Amb aquest canvi de model el plec de prescripcions tècniques i administratives també incorpora noves millores que hauran d'aplicar-se amb el nou contracte i que portarà a terme l'empresa que guanyi la seva gestió.  Entre aquestes millores hi ha previstes:

 • Major increment de recollides de fraccions als comerços, i sobretot a restaurants.
 • Recollida més específica dels residus del mercat sedentari dels dissabtes, amb separació de fraccions en rebuig, envasos i orgànica, i una posterior neteja amb aigua a pressió.
 • Recollida PaP a més a més, de l'oli de cuina, així com també de teixit.
 • L'establiment de diferents temporades en el calendari anual, que en resulta una baixa, mitja i alta temporada amb major i menor freqüència adaptada als temps, per tal de ser més eficaços i eficients.
 • La identificació de la recollida de voluminosos, per saber què és a la via pública correctament per a ser recollit i què és abandonat, i posteriorment, sancionat.
 • Una atenció directa, tant matí com tarda, amb una oficina específica per aquelles incidències, consultes o suggeriments.
 • La col·locació de tres àrees d'emergència tancades, vigilades amb càmeres i que permetin donar resposta a aquells que pel motiu que sigui, no puguin treure la fracció corresponent, al dia corresponent.
 • El disseny de les rutes segons la zona geogràfica, incloent urbanitzacions però també habitatges disseminats, abans no considerats en cap model.
 • En matèria administrativa, s'han afegit condicions ambientals i socials al contracte, amb l´objectiu de fer-lo més inclusiu, amb igualtat d´oportunitats i amb la reducció màxima possible de la petjada ecològica.
 • També s'han establert penalitzacions per incompliments en el contracte, així com una manera diferent de facturació, de manera que es pagarà pels serveis únicament prestats i no pas en general.
 • Aportar una prestació econòmica per a realitzar campanyes ambientals valorades en 6.000€.

L'entrada en vigor del nou contracte i el nou servei d'una empresa concessionària serà un alliberament per l'Àrea de Medi Ambient i  Serveis Municipals que han estat suplint les mancances del contracte actual i han posat en una situació extremada i insostenible el treball en aquestes àrres.

Amb el PaP a tota la vila comença una oportunitat nova en les necessitats individuals de cada llar, que permetrà en un futur establir un pagament per participació o per generació, és a dir, una taxa més justa que qui més produeix, més paga. També es recuperarà espai públic al retirar els contenidors dels carrers, ja sigui per aparcaments, per dignificar espais amb jardineres o zones d'ombra i sobretot pels vianants.

Intervenció de la regidora Ona Curto al presentar el nou model i intervenció dels portaveus de l'oposició (hi ha un desajust de la veu amb el vídeo)

 

Publicat el 23 de juliol de 2021