Ajuntament d'Arenys de Mar

NOTíCIES

TANCAMENTS DIA 02/06/2022
C/ Bonaire, 11 ( entre Rial Sa Clavella i c/ Andreu Guri ) de 08.00 a 18.00 hrs per ubicar camionet ploma davant finca en construcción i dur a terme una descàrrega de material ( pilars de coberta ). Aquest tancament també pot afectar al dia 03/06/2022 en cas de no finalitzar el dia abans.
C/ Josep A.Clavé, 49 ( entre Riera Bisbe Pol i c/ Sant Antoni ) de 15.00 a 16.30 hrs per dur a terme una descàrrega de material davant la finca ( obra nova ).
TANCAMENTS A DIA 03/06/2022
C/ Joaquim Ruyra i Oms 1-3 ( entre Rial Sa Clavella i c/ Josep Baralt ) de 08.00 a 12.00 hrs per ubicar formigonera + bomba i formigonar obra.
TANCAMENTS A DIA 07/06/2022
C/ Bisbe Català, 25 ( entre c/ Sant Antoni i Pl. Josep Mª Arnau ) de 08.00 a 14.00 hrs per l'obertura d'una cata de gas natural amb furgó enmig del carrer.
C/ Josep A. Clavé, 49 ( entre Riera Bisbe Pol i c/ Sant Antoni ) de 08.00 a 11.00 hrs per ubicar camionet davant finca = Descàrrega de material.
TANCAMENTS A DIA 08/06/2022
C/ De la Torre, 37 ( entre c/ Frederic Marés i c/ Bisbe Pasqual ) de 08.00 a 13.00 hrs per fer una descàrrega de material amb camionet grua.
C/ Bonaire, 11 ( entre Rial Sa Clavella i c/ Andreu Guri ) de 08.00 a 20.00 hrs per ubicar camionet grua davant finca = Crear perímetre de seguretat en alçada.
TANCAMENT A DIA 09/06/2022
C/ Josep A. Clavé, 49 ( entre Riera Bisbe Pol i c/ Sant Antoni ) de 08.00 a 13.00 hrs per ubicar camionet davant finca = Descàrrega de material.( FORMIGÓ )
TANCAMENTS A DIA 13/06/2022
C/ Josep A. Clavé, 49 ( entre Riera Bisbe Pol i c/ Sant Antoni ) de 08.00 a 13.00 hrs per ubicar camionet davant finca = Descàrrega de material d'obra.
C/ Sant Pere, 38 ( entre c/ Pujada Cami Can Quintana i baixada Sant Rafael ) de 11.00 a 14.00 hrs per ubicar un camionet davant finca = Trasllat mobiliari de manera intermitent dins d´aquest horari.
TANCAMENTS A DIA 14/06/2022
C/ Antoni Torrent, 26 ( entre Rial Sa Clavella i c/ Andreu Guri ) de 08.00 a 13.00 hrs per dur a terme una descàrrega de material amb camió ploma.
C/ Jaume Borrell, 6 ( entre c/ Pl. Moli del Mar a c/ D'Avall ) de 14.00 a 19.00 hrs per ubicar formigonera + bomba davant finca.
TANCAMENTS A DIA 16/06/2022
C/ Bonaire, 11 ( entre c/Rial Sa Clavella i c/ Andreu Guri ) de 08.00 a 18.00 hrs  per ubicar camionet ploma = descàrrega de material a l'obra en construcció
C/ De la Torre, 37 ( entre c/ Josep Baralt i c/ Bisbe Pasqual ) de 08.00 a 13.00 hrs ubicant camionet ploma = descàrrega de material a l'obra.
C/ Rial sa Clavella, 90 ( entre c/ Bisbe Pasqual i c/ Frederic Marés )de 09.30 a 13.00 hrs per ubicar camió grua i fer una recollida de runes + descàrrega de material d'obra.
TANCAMENTS A DIA 17/06/2022
C/ jaume Borrell, 6 ( entre Pl. Moli del Mar i c/ D'avall ) de 14.00 a 15.00 hrs = descàrrega de material d'obra amb camionet ploma davant finca.
TANCAMENTS A DIA 21/06/2022
C/ Josep A. Clavé, 49 ( entre Riera Bisbe Pol i c/ Sant Antoni ) de 08.00 a 13.00 hrs per dur a terme una descàrrega de material d'obra amb camionet ploma.
TANCAMENTS A DIA 22/06/2022
C/ Rial sa Clavella, 8 ( entre Riera Bisbe Pol i c/ Pas Sota Estudi ) de 08.00 a 08.30 hrs per dur a terme el buidat d'una cuba de gasoil ( pastisserai-obrador )

TANCAMENTS A DIA 25/06/2022
C/ Andreu Guri, 35-37 ( entre c/ Bonaire i c/ Escolapies ) de 11.00 a 13.30 hrs per ubicar camionet petit sense elevador = Trasllat mobiliari

TANCAMENTS A DIA 27/06/2022
C/ Hospital, 4 ( entre Riera Pare Fita i c/ Anna mª Rabell ) de 09.00 a 14.00 hrs = Trasllat mobiliari sense elevador.

TANCAMENTS A DIA 29/06/2022
c. Professor Castelló, 20 (entre Plana del Paradís i c. Sant Gabriel) de 09:00 a 12:00 h. - Trasllat mobiliari sense elevador.

TANCAMENTS A DIA 30/06/2022
c. Sant Joan / Jaume Borrell (entre Pl. Molí de Mar i c. d'Avall) de 14:00 a 19:00 h. - Descàrrega material obra
c. Bonaire, 11 (entre Rial Sa Clavella i c. Andreu Guri) de 08:00 a 18:00 - Camió cuba davant finca per formigonar

Publicat el 30 de maig de 2022