Ajuntament d'Arenys de Mar

NOTíCIES

TANCAMENTS A DIA 01/08/2022
C/ Turo s/n ( entre pujada del Turo i c/ Escarabar ) de 10.00 a 20.00 hrs de manera intermitent per dur a terme un trasllat mobiliari.
TANCAMENTS A DIA 03/08/2022
C/ Josep A. Clavé, 49 ( entre Riera Bisbe Pol i c/ Sant Antoni ) de 08.00 a 13.00 hrs per dur a terme una descàrrega de material amb camionet ploma.
c/ Bisbe Vilà i Mateu, 30 ( entre Riera Bisbe pol i c/ Sant Zenon ) de 08.00 a 18.00 hrs = Descàrrega de material a la finca.
C/ Sant Antoni, 1 ( entre c/ Josep A Clavé i c/ Bisbe Català ) de 12.00 a 16.00 hrs = Trasllat Mobiliari davant finca
TANCAMENTS A DIA 04/08/2022
C/ Sant Pere, 5 ( entre baixada Sant Rafael i pujada Cami Can Quintana ) de 15.00 a 17.00 hrs per portar a terme un trasllat mobiliari a la finca.
C/ Camí Vell de Caldes, 37 ( circumval·lació entre camí vell de caldes i c/ Sa Guardia  ... Les villes ) de 08.00 a 18.00 hrs per el muntatge d'una grua torre.
TANCAMENTS A DIA 05/08/2022
C/ Sant Francesc, 19-23 (entre c/ Sant Zenon i Riera Bisbe Pol ) de 09.00 a 13.00 hrs per ubicar grup electrògen davant finca = Reparació o manteniment del transformador MT 43732. En aquest cas també es col·locarà un grup electrogen enmig del carrer.
C/ Sant Francesc, 15 ( davant finca )amb elevador = Trasllat mobiliari
TANCAMENTS A DIA 08/08/2022
C/ Bisbe Vilà i Mateu, 33 ( entre Riera Bisbe Pol i c/ Sant Zenon ) de 08.00 a 16.00 hrs per ubicar un camionet amb elevador davant finca i dur a terme un pintat de la façana de la finca.
TANCAMENTS A DIA 10/08/2022
C/ Bisbe Vila i Mateu amb afectació a c/ Sant Zenon per ubicar una formigonera i bomba i formigonar a la finca n. 30 de c/ Vilà i Mateu de 08.00 a 18.00 hrs.
TANCAMENTS A DIA 11/08/2022
C/ De la Torre, 27 ( entre c/ Josep Baralt i c/ Bisbe Pasqual ) de 08.00 a 12.00 hrs per ubicar camionet davant finca = Trasllat mobiliari
TANCAMENTS A DIA 12/08/2022
C/ Can Nadal, 15 ( entre Avda. Auterive i Rial Sa Clavella ) de 08.00 a 10.00 hrs per dur a terme una descàrrega de material davant finca amb camió ploma.
TANCAMENTS A DIA 17/08/2022
C/ Josep A Clavé, 49 ( entre Riera Bisbe Pol i c/ Sant Antoni ) de 08.00 a 13.00 hrs per ubicar camionet ploma davant finca = descàrrega de material
C/ D'Avall ( entre c/ Jaume Borrell i Pl. Sa Boada ) de 08.00 a 11.00 hrs per portar a terme l'arranjament d'aquest tram de carrer per la Brigada Municipal
TANCAMENTS A DIA 19/08/2022
C/ Bareu s/n ( entre c/ Bisbe Català i c/ Escarabar ) de 08.00 a 18.00 per tal d'efectuar una cata, connexió de cablejat i anular caixa provisional d'obres.
TANCAMENTS PER DIA 22/08/2022
C/ Rial Sa Clavella, 89 ( entre c/ Sant Jaume i c/ Josep Baralt ) per dur a terme una reparació a la xarxa de clavegueram just en aquest col·lector. Aquest tall afectarà també als dies 23-24-25 i serà durant tot el dia i nit que romandrà tallat.
TANCAMENTS A DIA 27/08/2022
C/ Antoni Torrent ( entre Rial Sa Clavella i c/ Andreu Guri ) de 10.00 a 15.00 hrs = Trasllat mobiliari altura del n. 48
TANCAMENTS A DIA 29/08/2022
C/ Andreu Guri, 22 ( entre c/ D'en Riera i Riera Bisbe Pol ) de 12.30 a 15.30 hrs per ubicar camionet davant finca = Trasllat mobiliari
TANCAMENTS A DIA 30/08/2022
C/ Sant Joan, 32 ( entre Pl. Moli del Mar i c/ Jaume Borrell ) de 08.00 a 16.00 hrs = Trasllat mobiliari sense elevador.
TANCAMENTS A DIA 31/08/2022
C/ Andreu Guri, 22 ( entre c/ D'en Riera i Riera Bisbe Pol ) de 12.30 a 15.30 hrs per ubicar camionet davant finca = Trasllat mobiliari.
C/ Margarides, 40 ( entre Pujada del Turó i Pl. del Marcat ) de 09.30 i 12.30 hrs per ubicar caminet davant finca = Trasllat mobiliari.

Publicat el 29 de juliol de 2022