Ajuntament d'Arenys de Mar

TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
 • El Ple de l´Ajuntament d´Arenys de Mar, en la sessió de data 25 de febrer de 2021 va adoptar l´acord d´aprovar inicialment l´Ordenança Reguladora del Servei d´atenció domiciliària, sometre-la a informació pública per un període de trenta dies hàbils i concedir audiència als interessats durant el mateix termini.
 • Documentació
  Fitxer Acrobat-PDF de (253,16kB)

  Fitxer: Anunci_publicacio_sad.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 12
  Mida: 253,16 kB

  Esmena text i correcció.

  Fitxer Acrobat-PDF de (157,52kB)

  Fitxer: anunci_esmena_errors.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 157,52 kB

Publicat el 17 de març de 2021