Ajuntament d'Arenys de Mar

NOTÍCIES

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i la defensora de la ciutadania d´Arenys de Mar, Maria Teresa VerduraEl síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i la defensora de la ciutadania d'Arenys de Mar, Maria Teresa Verdura, han signat aquest dimarts, 13 d'abril, una actualització del conveni de col·laboració entre les institucions que ambdós encapçalen. La signatura té per objectiu evitar duplicitats, aprofitar sinergies i recursos, i sobretot millorar el servei de defensa de drets i facilitar-ne l'accés a la ciutadania.

D'acord amb aquest conveni, quan una persona presenti una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, aquest es compromet a informar-la de la possibilitat de presentar-la davant de la oficina de la defensora en el cas que el fet que la motivi es relacioni amb el funcionament de l'Administració municipal. El Síndic de Greuges de Catalunya podrà demanar a la defensora de la ciutadania d'Arenys de Mar informació sobre els greuges que tramita i les conclusions en els casos que siguin d'interès comú.

Per la seva banda, l'oficina de la defensora d´Arenys de Mar es compromet a trametre al Síndic de Greuges de Catalunya les queixes que afectin administracions fora de l'àmbit municipal, sempre que la persona interessada hi estigui d'acord. En aquests casos, la comunicació entre les dues institucions haurà de ser fluïda, tant durant la tramitació com un cop s´emeti una resolució, si s'escau.

El primer conveni amb l'oficina de la defensora de la ciutadania d'Arenys de Mar es va signar el 23 de maig de 2008. Amb aquesta signatura, les dues institucions reafirmen el compromís amb la defensa de drets de proximitat, i també posen èmfasi en els mecanismes de col·laboració i cooperació entre ambdues institucions. La  signatura s'ha fet a la seu de la Sindicatura de greuges de Catalunya  i la Defensora ha estat acompanyada per Manel Pou que va ser el primer defensor arenyenc.

Publicat el 13 d'abril de 2021