Ajuntament d'Arenys de Mar

NOTÍCIES

TANCAMENTS A DIA 01/05/2021
C/ Bisbe Vilà i Mateu, 25 ( entre Riera Bisbe Pol i c/ Sant Zenon ) de 08.00 a 11.00 hrs per ubicar camionet davant finca = Trasllat mobiliari
TANCAMENTS A DIA 03/05/2021
C/ Plana del Paradis, 6 ( entre c/ Arq. A.Gaudi / Bareu i Plana d'en Fornaguera ) de 15.00 a 17.00 hrs per ubicar camionet davant finca = Recollida de runes.
C/ Rial Sa Clavella/Bonaire ( just a l'encreuament dels 2 carrers ) de 08.00 a 15.00 hrs per ubicar camió grua i dur a terme la descàrrega de material d'obra a la finca n. 6 del c/ Bonaire.
TANCAMENTS A DIA 06/05/2021
C/ Bareu ( entre c/ Bisbe Català i Plana del Paradis ) de 08.00 fins a 16.00 hrs per ubicar camionet amb cistella i dur a terme treballs de segellar finestres de la façana lateral de la finca n. 47 del c/ Bisbe Català. ( Nota : aquest tancament es possible que es fagi extenciu al dia 07/05/2021 i en el mateix horari )
TANCAMENTS A DIA 10/05/2021
C/ Josep A. Clavé, ( entre c/ Sant Antoni i Rial Pau Costa ) de 08.00 a 13.00 hrs per ubicar formigonera en aquest tram i col·locació d'una bomba de formigó amb afectació al c/ Sant Antoni ( entre c/ Josep A. Clavé i Passeig Xifré ). Tot per formigonar a la finca n. 27 del c/ Sant Antoni ( tram baix del carrer )
C/ Sant Gabriel, 3 ( entre c/ Santa Maria i c/ Professor Castelló ) de 08.00 a 13.00 hrs per tal d'ubicar camió = bombeig de formigó a la finca .
C/ Passatge de les Goites s/n ( entre Cami Vell del Maltemps, 24 i final del carrer passatge ) de 08.00 a 15.00 hrs per poder descàrregar acristallament de grans dimensions amb camió grua a la finca n. 24 de Cami Vell del Maltemps ( just a la cruïlla dels dos carrers.
TANCAMENTS A DIA 12/05/2021
C/ De la Font ( entre c/ Sant Zenon i Riera Pare Fita  ) de 08.00 a 17.00 hrs. per ubicar camionet amb cistella i dur a terme una reparació puntual amb les lìnies aèreas d'Endesa. ( NOTA : Aquest Tall s'extendrà tamé el dia 13/05/2021 i amb el mateix horari )
TANCAMENTS A DIA 14/05/2021
C/ Bisbe Català,22 ( entre Av. Pau Costa i Riera Bisbe Pol ) de 09.00 a 13.00 hrs. per ubicar camionet davant finca = Trasllat Mobiliari sense elevador.
TANCAMENTS A DIA 15/05/2021
C/ Rial Sa Clavella, 134-136 ( entre c/ Anna Mª Rabell i c/ Avda. Fons de les Creus ) de 08.00 a 20.00 hrs i per dur a terme la substitució d'un pal de fusta per un pal de formigó just davant de la porta del Camp de Futbol.
TANCAMENTS A DIA 17/05/2021
C/ Avda. Pau Costa ( entre c/ Josep A. Clavé i c/ Bisbe Català ) entre 09.15 i 16.45 hrs per l'obertura d'una rasa i donar pas a cablejat de M.T.
NOTA IMPORTANT  ......  Aquest tall afectarà a tota la setmana i sempre dins la mateixa franja horaria, després quedarà obert a la circulació.
C/ Joaquim Ruyra i Oms ( entre Rial Sa Clavella i c/ Josep Baralt ) de 08.00 a 18.00 hrs, per ubicar formigonera + bomba = Formigonar obra en construció.
TANCAMENTS A DIA 19/05/2021
C/ Antoni Torrent, 2 ( entre Rial Sa Clavella i c/ Andreu Guri ) de 10.00 a 13.00 hrs per ubicar camionet davant finca = Trasllat Mobiliari sense elevador
C/ Margarides, 28 ( entre pujada del Turó i Plaça del Mercat ) de 15.00 a 20.00 hrs per ubicar furgó davant finca = Trasllat Mobiliari amb petit elevador.
C/ Esglesia, 64 ( entre c/ Frederic Marés i c/ Riera Pare Fita ) de 10.00 a 13.00 hrs = Trasllat mobiliari davant finca.
TANCAMENTS A DIA 20/05/2021
C/ D'Avall, 6 ( entre c/ D'en Riera i Riera Bisbe Pol ) de 11.00 a 14.00 hrs. per ubicar furgó davant finca o bé el més proper = Trasllat mobiliari sense elevador.
C/ Hospital s/n ( entre Riera Pare Fita i c/ Sant Narcis ) de 09.15 fins 12.00 hrs per retirar cablejat antic de les càmares de registre de telefónica.
TANCAMENTS A DIA 22/05/2021
C/ Avda. Pau Costa ( entre c/ Bisbe Català i c/ Santa Rita ) de 09.15 a 16.45 hrs per efectuar una rasa de creumanet de carrer i portar a terme treballs  a la xarxa elèctrica amb cablejat de M.T.
C/ Rial Sa Clavella, 134-136 ( entre c/ Anna Mª Rabell i c/ Avda. Fons de les Creus ) de 08.00 a 20.00 hrs i per dur a terme la substitució d'un pal de fusta per un pal de formigó just davant de la porta del Camp de Futbol. ( per tal de poder acabar treballs començats la pasada setmana )
C/ Sant Francesc, 9 ( entre c/ Sant Zenon i Riera Bisbe Pol ) de 15.00 a 16.00 hrs per ubicar furgó davant finca = Trasllat mobiliari )
TANCAMENTS A DIA 23/05/2021
C/ Rial Sa Clavella, 25 ( davant finca entre c/ Bonaire i c/ Antoni Torrent ) de 08.00 a 10.00 hrs. per dur a terme un trasllat mobiliari.
TANCAMENTS A DIA 25/05/2021
C/ Sant Francesc, 9 ( entre c/ Sant Zenon i Riera Bisbe Pol ) de 14.00 a 16.00 hrs per dur a terme la descàrrega de mobiliari amb camió ploma davant de la finca.
TANCAMENTS A DIA 26/05/2021
C/ Sant Francesc, 9 ( entre c/ Sant Zenon i Riera Bisbe Pol ) de 14.00 a 16.00 hrs per dur a terme la descàrrega de mobiliari amb camió ploma davant de la finca.
TANCAMENTS A DIA 27/05/2021
C/ Andreu Guri, 2 ( entre c/ D'en Riera i Riera Bisbe Pol ) de 08.00 a 12.00 hrs. per ubicar camió davant n. 2 entrant per Riera Bisbe Pol = Trasllat mobiliari.
C/ Sant Francesc, 25 ( entre c/ Sant Zenon i Riera Bisbe Pol amb afectació també al carrer Sant Zenon per l'ubicació del furgó ) de 13.00 a 17.00 hrs = Trasllat mobiliari sense elevador.
C/ Margarides, 28 ( entre Pujada del Turó i Plaça Mercat ) de 15.00 a 20.00 hrs = Trasllat mobiliari amb elevador.
TANCAMENTS A DIA 28/05/2021
C/ Doedes, 70 ( entre c/ Barcelona i Passeig de Ronda ) de 10.00 a 12.00 hrs per ubicar camió-grua = Descàrrega de material ( alumini )
C/ Rial Sa Clavella, 25 ( entre c/ Bonaire i c/ Escolapies ) de 09.15 a 12.00 hrs per una descàrrega de material ( formigó ) a la finca n. 24 de c/ Escolapies.
C/ Avda. Pau Costa ( entre c/ Josep A.Clavé i c/ Sta. Rita ) de 09.15 a 12.45 hrs per asfaltar rases fruït dels treballs de la setmana pasada.

Publicat el 27 d'abril de 2021