Xifre. Promociķ Econōmica
Botķ que mostra/amaga menú lateral
ELS FORMULARIS
CURS: CAMBRERA DE PISOS (NETEJA D'HOTELS)
Del 20 d'abril al 8 de maig de 2020 de 9:00h a 12:00h (de dilluns a divendres)

Curs adreįat exclusivament a persones que es troben en situaciķ d'atur.

Curs de 60 hores en total (40h lectives i 20h prāctiques) que consta d'una part teōrica i una part prāctica, i posteriorment unes prāctiques no laborals a allotjaments de la Vila. L'objectiu del curs és dotar als alumnes d´un nivell bāsic per al lloc de cambrera de pisos - neteja de cambres d'hotel.

*
*
*
*Data de naixement ( - - )
*
*
Cliqueu per veure l'ajuda *

He llegit i accepto la

política de privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecciķ de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaciķ d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollides en el present formulari serān objecte de tractament per part de l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb la finalitat que hi consta,. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures contractuals o pre-contractuals i l’interčs públic o exercici de poders públics. Es podran exercir els drets d’accés, supressiķ, rectificaciķ, oposiciķ, portabilitat o limitaciķ mitjanįant correu electrōnic a l’adreįa oac@arenysdemar.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecciķ de Dades a dpd.ajaarenysdemar@diba.cat . En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamaciķ davant l’Autoritat Catalana de Protecciķ de Dades. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No es farā cessiķ de les dades obtingudes excepte pel compliment d’obligacions legals de l’Ajuntament. Preguem comuniqui de forma immediata a oac@arenysdemar.cat qualsevol canvi o modificaciķ que es produeixi en relaciķ a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situaciķ personal en tot moment.

 
^