Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
ELS FORMULARIS
LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL T'OBRE PORTES. COMPETÈNCIA TRANSVERSAL CLAU PER A L'OCUPABILITAT.
14, 15 i 16 de juny de 2022 9:15h a 13:15h

Taller pràctic, de 12 hores, repartides en tres sessions presencials a l'Edifici Xifré, on els assistents treballaran el següent:
-Conèixer com ser emocionalment intel·ligents, una de les competències transversals més demandades actualment.
-Incrementar l´autoconeixement, l´autoregulació i l'automotivació a partir de les emocions bàsiques i la seva finalitat/utilitat.
-Aprendre tècniques de gestió emocional per tal de facilitar la consecució d´objectius i obtenir més benestar personal.
-Potenciar les habilitats socials per tal de millorar la comunicació/relació amb els altres i prevenir/resoldre conflictes.
-Prendre consciència de la importància d'aplicar-ho tot plegat en el dia a dia i més específicament en la recerca de feina.

*
*
*
*
*Data de naixement ( - - )
*
*
Cliqueu per veure l'ajuda *

He llegit i accepto la

política de privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollides en el present formulari seràn objecte de tractament per part de l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb la finalitat que hi consta,. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures contractuals o pre-contractuals i l’interès públic o exercici de poders públics. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça oac@arenysdemar.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd.ajaarenysdemar@diba.cat . En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades obtingudes excepte pel compliment d’obligacions legals de l’Ajuntament. Preguem comuniqui de forma immediata a oac@arenysdemar.cat qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

 
^