Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
ELS FORMULARIS
CURS: BÀSIC DE NETEJA EN DIFERENTS ESPAIS
Del 27 de febrer al 15 de Març de 9:15h a 13:15h (Els dies 4 i 11 de març no hi ha classe)

Curs adreçat exclusivament a persones que es troben en situació d'atur.

Curs teòric-pràctic per a dotar als alumnes dels coneixements bàsics i habilitats necessàries per a la neteja de diferents espais. Es treballen diferents conceptes com: productes i superfícies, neteja general, coneixement dels espais municipals, protocol d’actuació i prevenció de riscos laborals. Hi haurà l’opció de fer 20h de pràctiques a una empresa de neteja i la possibilitat de quedar en una borsa per a futures substitucions. 

*
*
*
*Data de naixement ( - - )
*
*
Cliqueu per veure l'ajuda *

He llegit i accepto la

política de privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollides en el present formulari seràn objecte de tractament per part de l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb la finalitat que hi consta,. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures contractuals o pre-contractuals i l’interès públic o exercici de poders públics. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça oac@arenysdemar.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd.ajaarenysdemar@diba.cat . En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades obtingudes excepte pel compliment d’obligacions legals de l’Ajuntament. Preguem comuniqui de forma immediata a oac@arenysdemar.cat qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

Publicat el 24 de gener de 2024
^