Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
AJUNTAMENT
Junta de Portaveus

Els portaveus de cada Grup Municipal, juntament amb l'alcalde formen la Junta de Portaveus. Els regidors no adscrits, no tindran representant a la Junta de Portaveus. Cada grup municipal escollirà d'entre els seus membres un portaveu titular i un suplent. L'alcalde actua com a president. La Junta de Portaveus és un organ descrit al Reglament Orgànic Municipal.

La Junta de Portaveus examina, amb caràcter previ al Ple, les propostes a incloure-hi per raons d'urgència. També és informada de les ordres del dia de les sessions plenàries i de les intervencions de les persones que ho sol·licitin. També actua com a organ consultiu per part de l'Alcalde per a l'adopció de mesures extraordinàries i per la interpretació, per unanimitat i en primera instància, del Reglament Orgànic Municipal.

La Junta de Portaveus es reuneix instàncies de l'alcalde, o per petició d'un terç dels seus membres. La Junta de Portaveus es reuneix també preceptivament abans del Ple municipal, amb caràcter informatiu o per tractar temes d'interès general. A petició del president o d'un terç dels seus membres, es formalitza acta de les
reunions de la Junta de Portaveus. L'elaboració de les actes correspon al secretari de l'Ajuntament o a qui legalment el substitueixi.

Composició de la Junta de Portaveus:

 


Per assistència la Junta de Portaveus, cada assistent, sense dedicació exclusiva o parcial, té una retribució de 300 euros

 
Imprimir
^