Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
EQUIPAMENTS I SERVEIS
Oficina del Defensor del Ciutadà d'Arenys de Mar
 • Defensor del ciutadà
  Atenció: servei no operatiu temporalment

   

  Reglament del defensor del ciutadà

  Casos en què pot intervenir

  El defensor del ciutadà actua a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que demostri tenir un interès legítim per l'objecte de la queixa que faci, en assumptes en què l'actuació de l'Administració municipal hagi pogut produir una vulneració dels drets de les persones, com per exemple els retards, els errors o arbitrarietats, la inexecució de les resolucions, quan s'hagi produït un tracte indegut als ciutadans o una motivació insuficient de les resolucions i, en general, les actuacions que impedeixin l'exercici legítim dels drets constitucionals.

  En canvi no pot admetre les queixes anònimes o que denotin mala fe, les queixes mancades de fonament, les que puguin comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones o les queixes sobre qüestions privades. També cal tenir en compte que les queixes o reclamacions l'objecte de les quals estigui pendent d'alguna resolució judicial tampoc poden ser admeses pel defensor, ni les d'aquelles persones amb dependència funcionarial, laboral o contractual de l'Administració municipal en qüestions relatives a l'àmbit d'aquestes relacions.

  Tothom pot presentar queixes al síndic, totes les consultes i actuacions són gratuïtes i no és necessària l'assistència de cap advocat o procurador.

  Com es formulen les queixes?

  Les queixes s'han de formular per escrit, acompanyades amb documents que puguin servir per aclarir el cas. L'escrit ha de contenir el nom complet i l'adreça i, si pot ser, el telèfon i el correu electrònic de la persona que el formula. També ha de contenir els fets i les circumstàncies que són objecte de la queixa. Cal que vagi acompanyat amb els altres documents que puguin servir per aclarir el cas.
  Les queixes adreçades al defensor del ciutadà contra l'Administració municipal han d'haver estat prèviament plantejades a l'Ajuntament, al servei adequat.

  On s'han de presentar?

  Cal que les queixes es presentin directament a l'Oficina del Defensor, situada al Centre Cultural Calisay, a la riera del Pare Fita núm. 31, al segon pis, despatx 2.
  L'oficina està oberta cada dimecres de 10 a 14 h. i de 17 a 19 h., i els divendres de 10 a 13 h. (Agost tancat). Es pot concertar hora de visita trucant al telèfon del defensor, el 93.795.99.21 o bé enviant un correu electrònic a defensor@arenysdemar.cat.

  Com actua el defensor?

  Les resolucions del defensor adopten la forma de recomanació, recordatori i suggeriment, i pot proposar fórmules de conciliació entre les parts afectades. Les seves resolucions no poden modificar ni anul·lar actes administratius, ni poden ser objecte de recurs de cap mena.

  L'Administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents de l'Ajuntament, han d'auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el defensor del ciutadà en les seves tasques.

  Anualment, el defensor del ciutadà ha de presentar al ple de l'Ajuntament l'informe de les seves actuacions durant l'any anterior.

 
^