Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
RSS
Cercar
Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
SUBVENCIONS
Ajuts per a la retirada d'amiant

Retirada amiant CNAMEl departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha publicat una convocatoria d’ajuts per a la retirada de residus materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.

La dotació pressupostària per a aquests ajuts és d’un total de 2 milions d’euros. I s'hi poden presentar persones propietàries de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Quin és l’import dels ajuts?
L’ajut cobreix el 100% de l’import de les factures presentades, fins a un màxim de 12.000€. L’import de l’ajut inclou la manipulació i retirada de l’amiant per part d’empreses inscrites al RERA, el transport i la gestió o tractament dels residus mitjançant empreses inscrites al RGPGRC.

Qui pot demanar aquests ajuts?
Les persones propietàries de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Fins quan puc demanar els ajuts?
El termini de presentación de sol·licituds finalitza el 30 de novembre del 2020

Quan puc fer la retirada de l’amiant?
Des de la data de sol·licitud de l’ajut fins 24 mesos després de la data de resolució de l’atorgament

Com s’ha de fer la sol·licitud?
Cal omplir el següent formulari  que trobareu a l’apartat de tràmits del web de l’Agència de Residus de Catalunya, i tramitar-lo a través del web http://tramits.gencat.cat. A més, caldrà adjuntar la següent documentació a la sol·licitud:
a) Un document tècnic del projecte que defineixi i valori les actuacions objecte de la sol·licitud.
b) Còpia del pressupost de l'empresa inscrita al Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) que realitzarà els treballs de desamiantatge objecte de la sol·licitud de subvenció, on constin la descripció i el desglossament de les diferents partides (treballs desamiantatge, transport, gestió de residus).
d) En cas de comunitats de veïns, el certificat de l'administrador de l'acord de la junta de propietaris que adopta la sol·licitud de la subvenció i la seva execució d'acord amb el projecte corresponent.
e) Document acreditatiu de la propietat de l'immoble correponent d'acord amb la normativa vigent ( nota simple registral, certificat de domini i càrregues, escriptura de propietat, etc).

Fins quan podré justificar l’ajut?
El termini màxim per a la justificació dels ajuts és de 25 mesos des de la data de resolució de l’atorgament.

Més informació:
https://cido.diba.cat/subvencions/10156344/subvencions-destinades-a-la-retirada-en-origen-de-residus-de-materials-daillament-i-de-la-construccio-que-continguin-amiant-any-2020-generalitat-de-catalunya-agencia-de-residus-de-catalunya-arc

Publicat el 29 de juliol de 2020
^