Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
ELS FORMULARIS
Xarxa de voluntariat de detecció de rastres de tortugues marines
Prova pilot impulsada pel projecte “Caretta a la vista” de la Universitat de Vic i l'Ajuntament d'Arenys de Mar

El programa "Caretta a la vista!" del CT Beta de la Universitat de Vic i la Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat impulsen amb l'Ajuntament d'Arenys una prova pilot de prospeccions de rastres de tortugues marines a les platges.

Es proposa al voluntariat que observi, diàriament,les platges per detectar si hi ha rastres del pas de tortugues per nidificar o s'observin tortuguetes acabades de néixer. Els trams que s'han de cobrir del nostre litoral són; la platja de la Musclera, la Picòrdia i el Cavaió.

L'observació s'ha de fer a primera hora del matí entre les 6 i les vuit del matí. Aquesta prova pilot es farà durant el mes d'agost.

En cas de voler-hi participar cal fer una preinscripció i des de l'equip de coordinació us confirmarà el vostre torn d'observació i com actuar. Podeu omplir el formulari següent:

*
*
*Data de naixement ( - - )
*
Cliqueu per veure l'ajuda Tram d'observació.
Dies de disponibilitat:
*
Cliqueu per veure l'ajuda *

He llegit i accepto la

política de privacitat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollides en el present formulari seràn objecte de tractament per part de l’Ajuntament d’Arenys de Mar amb la finalitat que hi consta,. La base legal pel tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures contractuals o pre-contractuals i l’interès públic o exercici de poders públics. Es podran exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l’adreça oac@arenysdemar.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a dpd.ajaarenysdemar@diba.cat . En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de l’interessat. No es farà cessió de les dades obtingudes excepte pel compliment d’obligacions legals de l’Ajuntament. Preguem comuniqui de forma immediata a oac@arenysdemar.cat qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

Publicat el 29 de juliol de 2022
^