Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
AJUNTAMENT
Comissions Informatives

Les comissions informatives son organs que tenen per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que son sotmesos a la decisió de Ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, de la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin obligacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Tots els grups polítics integrants de la Corporació tenen dret a participar en les comissions informatives, mitjançant la presència de regidors amb un sol representant, i amb el vot ponderat.

La Corporació va determinar la creació, de forma permanent, de les següents comissions informatives:

Comissió informativa d'Economia, Hisenda i Administració
Aquesta comissió tractarà sobre temes de Funció pública, organització i funcionament de l’Administració municipal, ordenances i reglaments, contractació i patrimoni municipal. Aquesta comissió es reuneix el segon dijous de cada mes immediatament anterior a la celebració del Ple municipal.

Comissió Informativa d'Obres i Serveis
Aquesta comissió tractarà sobre tots el temes propis de l’àmbit d’urbanisme i medi ambient, així i com amb els temes de les obres públiques, els serveis municipals, la comunicació, consum, educació, infància, joventut, cultura, igualtat, acció social, acció ciutadana, gent gran, nova ciutadania, esports, promoció local i comerç. Aquesta comissió es reuneix el segon dijous de cada mes immediatament anterior a la celebració del Ple municipal.


Comissió Especial de Comptes
La Comissió Especial de Comptes, assumirà les competències previstes a l'article 116 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l’article 212 del Text refós de la Llei 39/88 reguladora de les hisendes locals. Aquesta comissió es reunirà el dia i l’hora que determini l’alcalde.

Previsió de reunions 


Per assistència les Comissions Informatives, cap dels regidors rep cap retribució.

 
Imprimir
^