Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Portada>Regidories>Cultura i Festes>Arxiu Hist˛ric Fidel Fita
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
ARXIU HISTĎRIC FIDEL FITA

Arxiu Històric Fidel Fita

Foto façanaHistòria

L'Arxiu Històric Fidel Fita, municipal d'Arenys de Mar, es crea, com a servei públic, per acord de l´Ajuntament d'Arenys de Mar de 5 de maig de 1934, a partir d'una proposta del regidor de Cultura i Assistència Social, Josep M. Pons i Guri. L'11 de juliol de 1935, en el context de la Festa Major d'aquell any, obre les portes.

Un Patronat rector, el funcionament del qual venia regulat per uns Estatuts aprovats el 5 de gener de 1935, havia de garantir la independència de l'arxiu dels vaivens de la política. Paradoxalment, a partir de 1979, amb l'adaptació dels Estatuts i del Patronat a la nova situació de representativitat social i política sorgida amb els anomenats ajuntaments democràtics, es va anar deixant el Patronat sense l'assignació econòmica que garantia el funcionament de l'arxiu, les seves reunions s'anaren espaiant i el 27 de desembre de 2007 el ple de l'ajuntament acordava la seva extinció.

Creat originàriament amb el nom d'Arxiu Històric Municipal i Notarial d´Arenys de Mar, a l'any 1957 pren el nom d'Arxiu Històric Fidel Fita en homenatge a l'insigne pare jesuïta, fill d'Arenys de Mar, director de la Real Academia de la Historia entre 1912 i 1918.

Context cultural i geogràfic

L'AHFF neix per la necessitat d'adoptar mesures urgents per a posar remei al deplorable estat de conservació en què es trobava el fons documental antic de l'arxiu municipal, a les golfes de l'Ajuntament d´Arenys de Mar, i el risc de destrucció o desaparició de documents d'arxiu que aquella situació comportava. L'avinentesa d'haver de cedir un local per a instal·lar l'Arxiu Històric de Protocols del Districte, d'acord amb el Decret de 7 de novembre de 1921 del “Reglamento de la organización y régimen del notariado”, i el recent Decret de 12 de novembre de 1931, que caracteritzava els protocols notarials de més de cent anys com a històrics, amb la qual cosa la seva gestió havia de recaure en facultatius d'arxius, configurarien els fons inicials amb els quals l'AHFF iniciava el seu servei. Aquests fons inicials es van completar amb els llibres de la Comptadoria d'Hipoteques que es conservaven al jutjat de 1ª Instància d'Arenys de Mar. Aquests diversos fons documentals són els que configuren l'abast geogràfic de l'AHFF, afectant municipis de les comarques del Maresme (Alt Maresme), Vallès Oriental i la Selva. Els fons que d'ençà aleshores s'han anat afegint a aquests inicials es mantenen dins dels mateixos territoris.

Atribucions de l'arxiu

Sala consultaL'Arxiu Històric Fidel Fita, municipal d´Arenys de Mar, és el servei administratiu tècnic responsable de la definició, implantació i manteniment d'un sistema de gestió de la documentació administrativa i de la conservació i gestió dels documents d'arxiu de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, d'acord amb allò que la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, li reconeix en l'article 32.

En tant que arxiu municipal, l'AHFF té el deure de vetllar per la protecció del patrimoni documental en el terme municipal d'Arenys de Mar, tant pel que fa a documents de persones físiques com jurídiques, donat l'interès històric i cultural que pot arribar tenir per a la localitat.

L'Arxiu Històric Fidel Fita forma part del Sistema d'Arxius de Catalunya d'acord amb l'article 21.1.c de l'esmentada Llei 10/2001. Això confereix una sèries de responsabilitats a l'administració pública de la qual depèn, contingudes al Decret 190/2009, de 9 de desembre, dels requisits dels arxius del Sistema d'Arxius de Catalunya, del procediment d'integració i del Registre d'Arxius de Catalunya.

Concebut inicialment per a conservar i gestionar la documentació inactiva amb valor històric i cultural, l´Arxiu Històric Fidel Fita assumeix la gestió de la documentació semi-activa a partir de 2007 i a intervenir en la gestió de la documentació activa a partir de 2011.

Enquadrament orgànic

L'AHFF es troba integrat orgànicament a l'Àrea de Cultura, bé que funcionalment ho està a d'Administració General.

Fons principals

El conjunt documental de l'Arxiu Històric Fidel Fita, municipal d´Arenys de Mar, està integrat bàsicament pels següents fons principals ordenats cronològicament:

Fons factici de pergamins: segles X-XVIII.
Arxiu notarial: segles XIII-XIX.
Arxiu de la batllia jurisdiccional: segles XIV-XIX.
Arxiu municipal (històric i administratiu): segles XVI-XXI.
Col·lecció d'impresos: segles XVI-XX.
Arxiu de la Comunitat de Preveres de Santa Maria d'Arenys: segles XVII-XIX.
Arxiu de l'Ofici i Comptadoria d'Hipoteques d'Arenys de Mar: segles XVIII-XIX.
Fons cartogràfic i cartogràfic factici: segles XVIII-XX.
Fons d'imatges: segles XIX-XX.
Dades de l'Ómbit

Arxiu Municipal d´Arenys de Mar

Responsable: Hug Palou i Miquel

Riera Bisbe Pol, 9-10
Telèfon: 93 795 95 19

Horari d'atenció al públic:
de dimarts a divendres de 10 a 14 h
dimecres de 16 a 20 h

Correu electrònic

Pàgina web

Facebook de l'Arxiu

Twitter de l'Arxiu

Destaquem
 
^