Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
LA VILA
Cronologia històrica d'Arenys de Mar

878.- Primer esment conegut de l'església de Sant Martí (avui Arenys de Munt), al comtat i bisbat de Girona, on el rei dels francs Lluís II confirma la possessió d´una cel·la al bisbe Frodoí de Barcelona.

997.- Primer esment conegut del topònim Arenys posat en relació amb l´Església de Sant Martí.

s. XIII-XIV.- Comença a documentar-se poblament estable a la ribera de mar de la parròquia de Sant Martí d'Arenys (entenem-hi avui terme municipal), localitzat a Sa Boada i Es Caravar. Paral·lelament es manifesten les primeres activitats econòmiques relacionades amb el mar: construcció d'embarcacions, explotació comercial d'aquestes embarcacions i contractes de patronia.

1560.- Es construeix la torre d'en Llobet. Durant la segona meitat del segle XVI, la principal mesura defensiva de la població civil contra la pirateria nord africana va ser la construcció de torres, conegudes popularment per torres de moros; a Arenys de Mar varen arribar a haver-hi, simultàniament, tretze d´aquestes torres. Declarada, com totes les construccions de caràcter militar que l'any 1949 varen ser assimilades a Monumento Nacional, Bé d´interès Cultural.

1573.- Es documenta, si més no des d´aleshores, l´existència d´una capella, sota l´advocació de Sant Elm, a l´indret de Sa Voga de la Ribera de mar de Sant Martí d´Arenys.

1574, juliol, 11.- Es reuneix per primera vegada la Universitat dels homes habitants a la Ribera de Sant Martí d´Arenys independentment dels de la resta de la parròquia. Ho fan amb el consentiment del Governador General del vescomtat de Cabrera i acorden, entre altres coses, sol·licitar permís al bisbe de Girona per a erigir una església pròpia.

1575.- Es construeix l'ermita de la Mare de Déu de la Pietat.

1575, març, 18.- El bisbe de Girona Benet de Tocco, concedeix formalment llicència per a la nova església, sota l´advocació de Santa Maria, declarant-la sufragaria de la de Sant Martí. Aquesta situació dura fins a l'any 1781.

1584.- Es construeix l´ermita marinera del Crist del Calvari.

1584-1628.- Es construeix l´església parroquial de Santa Maria d´Arenys, iniciada pel mestre Joana de Tours i acabada pels seus fills Joan i Dionís Torres, on fins aleshores hi havia hagut la capella de Sant Elm. Des de mitjans de segle XVIII i fins a principi del segle XX, ampliacions i reformes li donaran l´aspecte que té actualment. declarada Bé d´interès Cultural.

1586-1590.- Vot de vila en honor de sant Roc (16 d'agost).

1599, gener, 18.- Sentència arbitral dictada per Gastó de Montcada, marqués d´Aitona i vescomte de Cabrera, en què posava fi als conflictes de mal veïnatge entre les universitats de Sant Martí Santa Maria d´Arenys. Acceptada la sentencia per les parts demanen al vescomte que assenyalés els límits entre amb dues parròquies.

1599, gener, 19.- Sol·licitat pels caps de casa habitants a la parròquia de Santa Maria d´Arenys, Gastó de Montcada concedeix el règim municipal amb què des d´aleshores s´organitzaria la Universitat de Santa Maria, amb facultat d´elegir trenta consellers, tres jurats i un clavari.

1599, maig, 3.- Primera elecció dels representants municipals de Santa María d´Arenys. La renovació dels càrrecs era anual i quedà fixada per al dia de la festa de la Santa Creu de cada any. El record d´aquell esdeveniment ha quedat fixat en el fet d´hissar la bandereta del campanar, que avui es fa el primer diumenge de maig.

1607.- Diu la llegenda que durant l´epidèmia colèrica de 1607, els arenyencs invocaren Sant Roc, i la diada de la festivitat del sant, el 16 d´agost, va ser el primer dia en què no es va produir cap víctima mortal a la localitat. Des de finals del segle XVI hi ha un vot de vila a sant Roc.

1618.- S´estableix la comunitat caputxina a Arenys, el primer orde religiós que s´institueix a la vila.

1653.- Només l´epidèmia de còlera causà 113 morts a la població i obligà a construir un cementiri especial, anomenat el cementiri del "morbo".

1664, juny, 3.- Vot de vila en honor de sant Zenon (9 de juliol), patró d´Arenys de Mar.

1680, febrer, 10.- Anna de Silva, marquesa d´Aitona, com a tutora del seu nét En Guillem Ramon de Montcada, atorga privilegi de fires i mercat a la vila d´Arenys de Mar (9 i 10 de juliol).

1686, juliol, 28.-  L´arenyenc Antoni Pascual i Lleu, bisbe de Vic, amb llicència de fra Miquel Pontich, bisbe de Girona, consagra l´Església parroquial de Santa Maria d´Arenys. En record de l´esdeveniment, cada any, en la vigília (Sant Pere) de la que fou festa de la Dedicació del temple (30 de juny), es crema una bóta al mig de la Riera, davant de l´Església, i es llencen focs artificials des del campanar.

1694-1697.- En el decurs de la guerra amb França, caiguda la ciutat de Girona en poder de l´exèrcit francès, la cúria episcopal gironina es trasllada a l´últim poble del bisbat, Arenys de Mar, el qual esdevé cap de la diòcesi i del bisbat de Girona.

Finals s. XVII.- Alguns vaixells d´Arenys comencen a comerciar, a través de Cadis, amb Amèrica.

1706 -1711.- Construcció del retaule major de l´església parroquial de Santa Maria d´Arenys, obra de l´escultor vigatà Pau Costa; es considera el mes important del barroc català. Declarat Bé d´interès Cultural.

Maig de 1714.- Després d´un combat, en el qual moren una trentena d´arenyencs, el poble és saquejat per les forces de Felip V i queda en mans de les tropes borbòniques fins.

1751.- Amb la creació de les Províncies marítimes, Arenys de Mar, donat l´elevat nombre de marineria, mestrança i embarcacions majors dedicades al comerç, funcionarà com a subdelegació de la Província Marítima de Mataró. En l´actualitat, Arenys de Mar és seu de l´Ajudantia de Marina.

1773.- L´Ajuntament d´Arenys de Mar adquireix l´antic hostal de la vila (construït l´any 1680), per a destinar-lo a Casa Consistorial, utilitat que es manté actualment.

1779 -1850 1869-1874.- Períodes de funcionament de la Reial Escola Nàutica d´Arenys de Mar, probablement la més important de Catalunya en l´ensenyament nàutic del seu temps, fundada pel mestre Josep Baralt i Torras, Alferes de Fragata de la Reial Armada i Primer Pilot.

1779.- El navegant arenyenc Josep Baralt i Torras funda l´Estudi de Pilots, que arribà a ser l´escola naval més prestigiosa del Principat.

1786.- Hi ha 54 naus a Arenys que fan el trajecte al nou continent.

Finals s XVIII.- Amb cinc drassanes, és el poble capdavanter en la construcció naval de Catalunya. A més, era la vila de la província marítima de Mataró - del Masnou fins a Tossa-, d´on sortien més vaixells cap a Amèrica.

1789.- Els 7 randers més importants de la població fan treballar 850puntaires. La indústria tèxtil i de punt experimenta, també, una lleugera expansió. Les puntes d´Arenys esdevenen molt famoses a Madrid.

Inicis del s XIX.- Arenys té 4.439 habitants i906 cases. La indústria tèxtil continua creixent i hi ha 1500puntaires.

1809-1814.- Amb la caiguda de la ciutat de Girona, en el decurs de l´anomenada Guerra del Francés, Arenys de Mar es converteixen seu de la Junta Corregimental de Girona.

1813.- Es faculta la duana d´Arenys per a despatxar embarcacions amb destinació als ports d´Amèrica.

Primer meitat s XIX.- Fondegen a Arenys uns 490vaixells anuals. A la ciutat cubana de Matanzas hi havia una important colònia arenyenca.

1834, abril, 21.- La divisió en partits judicials aprovada per RD en aquella data, converteix Arenys de Mar en capital de districte judicial i administratiu des d´aleshores.

1835.- En crear-se les províncies, Arenys, que sempre havia pertangut ala zona administrativa de Girona passa a dependre de la província de Barcelona. Continua formant part del bisbat de Girona.

1849, desembre, 26-27.- Josep Xifré i Casas, consideres prototipus de l´Americano, fa donació formal a la població de l´Hospital per a malalts pobres que acabava de fer construir a la seva vila natal. Declarat Bé d´anteres Cultural.

1850.- En claustra l´Escola de Pilots, que tornarà a aparèixer efímerament de 1868 a 1874.

1857, gener, 10-11.- Inauguració de la perllongació de la línia fèrria Barcelona-Mataró fins a fer-la arribar a Arenys de Mar.

1862.- El matrimoni, Marià Castells i Maria Anna Simón, funden una empresa de puntes que va arribar a ser la més important de l´Estat Espanyol.

1863.- Martí Pons i Llobet, músic d´una de les orquestrines de la vila, funda un cor de veus masculines que anomena Sociedad Coral la Esperança.

1865.- Per acord de l´Ajuntament s´inicia la plantada de plàtans a la Riera d´Arenys de Mar, amb plançons procedents de la Devesa de Girona, que ajudaran a configurar la fesomia de la principal via arenyenca.

1865-1867.- Es construeix el cementiri d´Arenys de Mar, que per mitja de la ploma del poeta Salvador Espriu esdevindrà Cementiri de Sinera i on reposen les seves despulles. Cal destacar-hi el tipisme d´un cementiri mediterrani, obert al mar, amb escultures d´artistes com Llimona, Mares, Vallmitjana, Barrera, etc. Declarat Bé d´interès Cultural.

1868.- Revolució de Setembre. Ha quedat gravada en el teixit urbà d´Arenys amb l´anomenat carrer de la Revolució (bisbe Pascual), l´acord per a l´obertura del qual es deu a l´ajuntament revolucionari.

1885.- Hi ha 22 tallers de suro que donaven feina a uns 350 treballadors. Es crea l´Ateneu Arenyenc, entorn del qual s´agrupà l´activitat artística i intel·lectual de la població.

1888.- S´inaugura la il·luminació de gas projectada el 1865.

1894, abril, 26.- La reina Ma. Cristina, Regent d´Espanya durant la minoria d´edat del rei Alfons XIII, atorga a l´Ajuntament d´Arenys de Mar el tractament d´il·lustríssim.

1896.- S´obre la fàbrica de licor Calisay i es renova completament el forn del vidre.

1896, maig, 2.- Obre les seves portes la Reial Escola d´Avicultura d´Arenys de Mar. Salvador Castelló i Carreras, el seu fundador i primer director, introduïa així els estudis d´avicultura científica a l´Estat espanyol.

1897.- Antoni Torrent fa construir l´Asil dels Ancians Desemparats.

1906.- Es crea Joventut Seràfica, institució pietosa, cultural i recreativa. Afí als pares caputxins.

1911.- Un fort temporal causà nombroses víctimes entre la gent de mar de la comarca. L´Ajuntament sol·licita la construcció d´un port de refugi. La primera petició data de 1778.

1917.- Es concedeix l´autorització per construir un port de refugi a Arenys. Es construeix la Lliga Regionalista.

1919.- El partit monàrquic, vencedor fins aleshores de tots els comicis, fou derrotat per la lliga, que a partir d´aquest moment va guanyar sempre les eleccions.

1920.- El constructor Francesc Soler i Miró, àlies València comença les obres del port. S´allarguen fins el 1931, any en què l´empresa constructora va fer fallida.

1922-1961.- Construcció del Port d´Arenys, situat entre els Primers de Catalunya en volum de captures i en valor econòmic d´aquestes.

1925-1928.- Construcció del Mercat Municipal. Prèvia expropiació i enderrocament de diferents immobles, entre els quals figura el cine Doré (1912), es construeix el mercat municipal d´Arenys de Mar obra de l´arquitecte Ignasi Mas.

1934, maig, 5.- Per acord entre l´Ajuntament d´Arenys de Mar i l´aleshores Col·legi Notarial de Catalunya es crea l´Arxiu Històric Municipal conegut, a partir de 1957, amb el nom d´Arxiu Històric Fidel Fita. Custodia els fons documentals més antics que es conserven a la comarca.

Febrer 1936.- Arenys és un dels tres pobles de Catalunya on triomfa la Lliga Catalana. Les eleccions les guanya el Front Popular.

Juliol 1936.- El 22 de juliol es cremaren tot els altars laterals de l´església i fou mutilat el retaule major. El 28 de juliol foren afusellats el rector, el vicari i un frare.

26 de gener de 1939.- Les tropes del general Franco entren a Arenys.

1947.- Es reprenen les obres del port. El nou port pesquer atreu a nombrosos pescadors, principalment, de Sant Carles de la Ràpita.

1957, juny, 3.- S´inaugura, mercès a l´acord establert entre l´Ajuntament i la Diputació de Barcelona, la Biblioteca Popular P. Fidel Fita. Els precedents havien estat una filial de la Biblioteca Popular d´Arenys de Munt que d´ençà de l´any 1955 havia estat acollida al local de l´Arxiu Històric Municipal.

1979.- Primeres eleccions democràtiques després del franquisme. Joan Enric Garcia (CiU) és elegit alcalde d´Arenys de Mar.

1979, setembre, 8.- Comencen les emissions de Radio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya. Avui ubicada a l´edifici del Calisay.

1983, març, 13.- El president de la Generalitat de Catalunya inaugura el Museu Municipal d´Arenys de Mar, que acull la que és, probablement, la millor col·lecció de puntes de coixí d´Europa, donació inicial del Sr. Frederic Marés i Deulovol. L´any 1988 s´inauguren les instal·lacions de la col·lecció mineralògica donada a la vila pel Sr. Joaquim Mollfulleda i Borrell.

1985, febrer, 22.- Mor el poeta Salvador Espriu i l´endemà és enterrat al cementiri de Sinera després d´un multitudinari funeral a l´església de Santa Maria d´Arenys de Mar.

1987.- Es crea el Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu encarregat d´estudiar i difondre l´obra del poeta de Sinera.

1993, abril, 18.- Roma: beatificació de la M. Paula Montal de Sant Josep de Calasanç (Arenys de Mar, 1799- Olesa de Montserrat, 1889), fundadora de l´Institut de Filles de Maria Religioses de les Escoles Pies.

1994.- S´inaugura la perllongació de l´autopista A-19, que travessa la comarca des de Montgat fins a Palafolls, i que actualment es denomina C-32.

1996.- Comencen les obres de canalització i cobriment de la Riera. L´obra està envoltada de certa polèmica entre els detractors del projecte i els qui creuen que és vital pel desenvolupament de la vila.

1996.- L´Ajuntament d´Arenys de Mar adquireix l´edifici de l´antiga fabrica del licor Calisay per convertir-lo en un centre sòcio cultural.

1996, febrer, 4.- Mor l´historiador i escriptor arenyenc Fèlix Cucurull i Tey.

1996, setembre, 11.- L´Ajuntament d´Arenys de Mar nomena Fèlix Cucurull i Tey fill predilecte de la vila.

1996, novembre, 17.- S´inaugura la nova seu social de la Biblioteca Popular P. Fidel Fita al carrer Bonaire, 2.

2000, juny.- Inauguració de les noves instal·lacions de l´Escola de Música, que passa a ser municipal i adopta el nom de l´il·lustre pianista arenyenc Carles G. Vidiella.

2001, juny.- Inauguració del nou pavelló municipal al Fondo de les Creus.

2001, novembre.- El papa Joan Pau II canonitza a Roma l´arenyenca Mare Paula Montal, que es converteix en la primera santa de la diòcesi de Girona.

2002, maig.- S´inaugura l´Esplai de la Gent Gran a l´edifici Calisay, que ja funciona plenament com un centre cultural. Posteriorment, s´hi traslladaran les regidories de Cultura i Promoció Econòmica i el Punt d´Informació Juvenil i funcionaran també la sala d´exposició, la sala polivalent i la sala Noble, que acullen la majoria d´espectacles i activitats culturals i socials de la vila.
 
2002,  juliol.- S´acaben les obres de canalització de l´últim tram de la Riera d´Arenys de Mar.

2002, juliol.- Arenys de Mar estrena les noves instal·lacions del parc de Bombers, ubicat al polígon industrial Valldegata Draper.

2002, desembre.- Els Mossos d´Esquadra inauguren oficialment la comissaria de l´Àrea Bàsica Policial (ABP) d´Arenys de Mar, que està situada al polígon industrial Valldegata Draper.

2003, gener.- Mor l´escriptor gironí Josep Maria Gironella, autor de Los cipreses creen en Dios, a la seva casa d´Arenys de Mar.

2003, març.- S´inaugura el monument a la puntaire, en homenatge a una de les tradicions més arrelades a la vila, en una placeta situada entre la Riera i el passeig Xifré.

2003, abril.- Arenys de Mar ja disposa de piscina coberta. S´inauguren les instal·lacions esportives municipals del Fondo de les Creus, que també disposen de gimnàs i zona d´aigua. L´Ajuntament encarrega la gestió de les instal·lacions a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).

2003, abril .- Inauguració dels estudis de Ràdio Arenys a l´edifici del Calisay.

2003, abril.- Obertura del tanatori municipal al cementiri de Sinera.

2003, setembre.- Els jutjats d´Arenys de Mar estrenen el nou edifici al carrer Auterive, que resol en part els problemes d´espai de l´antiga seu.

2004, abril, 7.- El Centre Català d'Artesania de la Generalitat de Catalunya aprova per unanimitat atorgar una distinció especial al ret fi o punta d'Arenys i nomena Arenys de Mar i Arenys de Munt zones d'interès artesanal.


2004, setembre, 8.- Ràdio Arenys celebra un quart de segle de vida. Se celebra el 25è aniversari de la degana de les emissores municipals de Catalunya, creada el 8 de setembre de 1979.

2004, octubre, 9.- L'Ajuntament d'Arenys de Mar nomena filla predilecte de la vila a Santa Mare Paula Montal.

2004, octubre, 29.- Inauguració de l'ampliació de l'institut d'ensenyament secundari (IES) Els Tres Turons.

 
Imprimir
^