Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
PLATGES D'ARENYS DE MAR
SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

emasLes platges d'Arenys de Mar han disposat, des de l'any 2009 i fins al 2017, de la certificació internacional del reglament EMAS de la Unió Europea, que acredita que s'ha implantat amb solvència i correcció un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) a les platges d'Arenys de Mar.

Què és un Sistema de Gestió Ambiental?

Un SGA és una eina voluntària que una organització pot aplicar per millorar la gestió ambiental en un determinat sector i que s'aplica d'acord amb les determinacions que estableixen les normes de referència a nivell internacional.

El Sistema de Gestió Ambiental de les platges d'Arenys

control legionel·laAmb la implatanció d'aquest SGA es pretén millorar la gestió de les platges d’Arenys des del punt de vista ambiental i minimitzar la incidència que tenen sobre el seu medi els usos i les activitats que s’hi desenvolupen. Tanmateix, aquest sistema pretén garantir el compliment de legislació vigent i assegurar la millora contínua en la gestió ambiental de les platges d’Arenys any rera any.

El SGA de les platges d'Arenys és d'aplicació a les quatre platges actuals del litoral del municipi que són, de llevant a ponent, les següents: platja del Cavaió, platja de la Picòrdia, platja de les Roques d'en Lluc, i platja de la Musclera. El SGA afecta a tots els usos, activitats, productes i serveis de les platges d'Arenys que tenen lloc entre el límit de l'abalissament a nivell de zona de bany fins al límit superior de l'espai de sorra. Resten fora de l'abast del SGA els accessos i les zones d'estacionament del vehicles de les platges. 

Normativa de referència:

El Sistema de Gestió Ambiental de les platges d´Arenys s´ha implantat d´acord amb el que determinen les següents normes de referència:

  • Norma UNE-EN ISO14001:04. Sistemes de Gestió Ambiental.
  • Reglament (CE) nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d´organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº761/2001 i les decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió.

Documentació d'interés

 
Imprimir
^