Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
RSS
Cercar
Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
NOTÍCIES
Retornant a la normalitat després de l'intens temporal
Informació d'interés de l'OMIC per gestionar cobertures de danys de l'aiguat

Quaranta vuit hores després de l'aiguat de la matinada de dimecres la via pública arenyenca torna a la normalitat mercés l'intens treball, en un primer moment, dels serveis d'emergència i, immediatament, de tots els serveis municipals. L'impacte  encara s'està avaluant un cop garantida la continuïtat dels serveis i la mobilitat. 

Hi ha hagut afeetacions importants a diversos equipaments municipals i també a nombrosos domicilis i propietats privades, sobretot de la part baixa d'Arenys. L'Ajuntament ha intentat donar resposta i solucions a tothom qui ho necessitava i ho ha demanat. En aquesta línia d'ajuda general l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor ha atès diferents consultes i ha elaborat una explicació detallada dels drets relacionants amb les polisses d'assegurances (adjuntem en aquesta mateixa informació).

A migdia de dimecres va venir a visitar la zona afectada per l'aiguat la Consellera Alba Verges i el delegat del Govern de la Generalitat, Juli Fernàndez. Van travessar el Passeig de Mar, encara ple de fang, fins al Bareu.Arran d'aquesta visita el centre d'Emergències de Prorecció Civil va enviar reforços de maquinària que van estar treballant dijous. També va anunciar que es donarà suport econòmic per paliar les despeses i danys amb unes ínies d'ajut  que es preparen.

Dijous al migdia va fer-se una reunió interna a l'Ajuntament dels responsables dels serveis tècnics i serveis municipals per iniciar el procés d'avaluació de danys i com planificar la seva recuperació. La pista de parquet del pavelló del Fondo de les Creus és un dels serveis afectats per l'aigua i que s'analitza com poder tenir-la operativa ben aviat. L'aigua també va entrar a les escoles de primària i a la sala 1 d'octubre del Centre Cultural Calisay, entre d'altres espais municipals.

S'ha recuperat la mobilitat a tota la vila, excepte, el pas soterrani del port pel rial del Bareu, que encara no s'ha pogut treure el fang acumulat dins i que s'ha de treure a ma perquè no hi poden entrar màquines. Es treballa per poder-lo tenir obert aquest cap de setmana. Els altres passos, a la Riera, ja són nets. 

Informació d'interés per gestionar cobertures de danys de l'aiguat

Des de l'assessoria jurídica de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor apunten de dues possibles situacions segons s'hagin produït els danys. Cal diferenciar si ha estat per inundació (quan l´aigua prové de baix a dalt), per exemple baixos als edificis, o en els majors casos del vehicles. O que els danys siguin produïts per l´aigua de dalt a baixa (inundacions en cobertes i filtracions)

En el primer cas cal adreçar-se a l´asseguradora.

En el segon cas amb el Consorci de Compensació.

CONSORCI DE COMPENSACIÓ

En el cas que s'hagin produït danys materials, l'assegurat, prenedor o beneficiari, o els seus respectius representants legals, poden presentar la sol·licitud d'indemnització per danys ocasionats per riscos extraordinaris trucant al telèfon 900 222 665 DEL CONSORCI DE COMPENSACIO D´ASSEGURNACES (de 09.00 a 18.00 hores, de dilluns a divendres).

1.- En el moment d'efectuar la trucada telefònica és imprescindible disposar de les dades que s'indiquen a continuació per facilitar-les en el transcurs de la conversa:

-  Dades de la pòlissa d'assegurança: entitat asseguradora i número de la pòlissa.
- Dades de qui presenta la sol·licitud d'indemnització per telèfon i l'assegurat, si són persones diferents: nom i cognoms o raó social; NIF o CIF; adreça i telèfons de contacte.
- Dades bancàries per al pagament de la indemnització: el codi internacional del compte bancari codi IBAN (24 dígits), compost per dos caràcters alfabètics que indiquen el país i dos dígits de control, el número de l'entitat bancària, el número de la sucursal i el número del compte corrent.
- En el cas de danys a vehicles de motor: marca, model i matrícula del vehicle danyat. Si es troba en un taller per ser reparat, cal facilitar-ne el nom, l'adreça i el telèfon per agilitzar el peritatge dels danys.

En acabar la conversa telefònica es facilitarà al comunicant el número de registre que s'ha assignat a la seva sol·licitud (aquest número el rebrà també per correu electrònic o SMS), que haurà d'utilitzar com a identificatiu per a qualsevol informació que necessiti o consulta que vulgui fer en relació amb la sol·licitud.


Posteriorment, el perit taxador assignat pel Consorcio per a la valoració de les pèrdues es posarà en contacte amb el sol·licitant per acordar una visita i examinar els danys.

Per facilitar aquest peritatge i agilitzar la tramitació de l'expedient cal seguir les indicacions que s'assenyalen tot seguit:

- Conservar les restes dels béns danyats a disposició del perit i, si no és possible, fer fotografies abans de la seva retirada.
- Conservar les factures en cas que s'hagi de fer de manera urgent alguna reparació.
- Disposar, en el moment de la visita del perit taxador, dels pressupostos i factures de reparació dels danys i de dos exemplars (original i còpia) de la pòlissa i del rebut de pagament de prima corresponent al període en què s'hagin produït els danys, per poder lliurar al perit la còpia de tots dos documents, així com d'algun rebut o document bancari en el qual consti, per a la seva verificació, el compte bancari codi IBAN (24 dígits) en el qual s'hagi sol·licitat que s'aboni la indemnització.

2.- Es pot sol·licitar la indemnització electrònicament a través d'aquest enllaç:

https://apps.consorseguros.es/ComunicacionDanosMaterialesVI/logon.do


En el moment d'iniciar la sol·licitud d'indemnització a través del web del Consorcio és imprescindible disposar de les dades que s'indiquen a continuació per enregistrar-les a les diferents pantalles:

- Dades de la pòlissa d'assegurança: entitat asseguradora i número de la pòlissa.
- Dades de qui presenta la sol·licitud d'indemnització en línia i de l'assegurat, si són persones diferents: nom i cognoms o raó social; NIF o CIF; adreça i telèfons de contacte.
- Dades bancàries per al pagament de la indemnització: el codi internacional de compte bancari IBAN (24 dígits), compost per dos caràcters alfabètics que indiquen el país i dos dígits de control, el número de l'entitat bancària, el número de la sucursal i el número del compte corrent.
- En el cas de danys a vehicles de motor: marca, model i matrícula del vehicle danyat. Si es troba en un taller per ser reparat, cal facilitar-ne el nom, l'adreça i el telèfon per agilitzar el peritatge dels danys.

L'usuari, un cop identificat mitjançant les seves claus corresponents, ha de seguir els passos que marquin les diferents pantalles que es van mostrant en el procés, al final del qual apareixerà el número de registre que s'ha assignat a la seva sol·licitud (número que rebrà també per correu electrònic) i que haurà d'utilitzar com a identificatiu per a qualsevol informació que necessiti o consulta que vulgui fer en relació amb la sol·licitud.

També al final del procés de sol·licitud d'indemnització la web ofereix a l'usuari la possibilitat d'annexar fitxers que continguin la documentació que es descriu.
Posteriorment, el perit taxador assignat pel Consorcio per a la valoració dels danys es posarà en contacte amb el sol·licitant per acordar una visita i examinar els danys. Per facilitar aquest peritatge i agilitzar la tramitació de l'expedient, cal seguir les indicacions que s'assenyalen tot seguit:

- Conservar les restes dels béns danyats a disposició del perit i, si no és possible, fer fotografies abans de la seva retirada.
- Conservar les factures en cas que s'hagi de fer de manera urgent alguna reparació.
- Disposar, en el moment de la visita del perit taxador, dels pressupostos i factures de reparació dels danys i de dos exemplars (original i còpia) de la pòlissa i del rebut de pagament de prima corresponent al període en què s'hagin produït els danys, per poder lliurar al perit la còpia de tots dos documents, així com d'algun rebut o document bancari en el qual consti, per a la seva verificació, el compte bancari codi IBAN (24 dígits) en el qual s'hagi sol·licitat que s'aboni la indemnització.

Informes meteorològics

El servei meteorològic Meteomar del Consell Comarcal emet certificats meteorològics per tramitar assegurances

http://ccmaresme.cat/document.php?id=12086

Publicat el 25 d'octubre de 2019
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
^