Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
SUBVENCIONS
Convocatòria 2021 d'ajuts de lloguer per a persones majors de 65 anys

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert el termini per la presentació de sol·licituds d’ajut al pagament del lloguer de l’habitatge per a persones majors de 65 anys.

Les persones que reuneixin els requisits de la convocatòria han de tramitar la sol·licitud abans del 30 d’abril de 2021.

Davant la situació actual, l’Oficina d’habitatge del Maresme ha habilitat AQUEST ESPAI per facilitar que les persones interessades no s’hagin de desplaçar per fer la tramitació.

En el cas de les persones que necessitin atenció presencial, cal que sol·licitin cita prèvia trucant al telèfon: 93 741 16 16.

Requisits de la convocatòria:

  1. Tenir la residència legal a Catalunya
  2. Tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria
  3. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83  vegades l’IRSC, podeu consultar la taula en aquest enllaç, on heu de cercar la taula corresponent.
  4. Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
  5. No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a 800 euros o 900 en el cas de les unitats de convicència on hi hagi algun membre amb discapacitat
  6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  7. Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.
  8. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud
  9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  10. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d’ofici abans de la proposta de la resolució)

Les persones titulars d’un contracte de que ja havien fet la sol·licitud el 2019.Les persones majors de 65 anys que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual poden optar als ajuts de lloguer

Publicat el 10 de març de 2021
Imprimir
^