Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
NOTÍCIES
S'aprova el pressupost municipal de 2022 que inclou el finançament per la construcció de la biblioteca de les Clarisses

PLE DESEMBRE 2021El Ple municipal ha aprovat el pressupost de l’Ajuntament d'Arenys de Mar per al 2022. L'import del pressupost de 2022 és 23.219.777,5  un increment important respecte el pressupost de 2021 atès que s'inclou tota la inversió de la construcció de la nova biblioteca i la petició de crèdit ( 4M euros) que compensa aquesta despesa.  La documentació completa de l'expedient es pot consultar aquí.

Els ingressos

Enguany hi ha hagut canvis significatius respecte dels anys anteriors que  venen donats sobretot per la reducció de dues fonts d’ingressos municipals importants. En primer lloc, l’ingrés de l’IBI de l’autopista arran de la fi de la concessió que repercuteix en un descens de 350.000€ anuals que liquidava la concessionaria. En segon lloc, la sentència que declarava inconstitucional la forma de càlcul de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, el que es coneix com a plusvàlua.

Un pressupost amb la reducció important d’aquestes dues fonts d’ingressos importants que, sense repercutir en la prestació dels serveis públics, ha estat possible compensar amb  l’augment d’altres fonts d’ingressos que han permès compensar aquesta reducció. Aquest augment ve sobretot d'altres fonts: l’impost de construccions i obres - ICIO- on s'ha vist una recuperació important en aquest àmbit després dels moments més durs de la pandèmia (s'ha passat d’una previsió d’ingressos de 190.000€ el 2021, a 350.000€ el 2022). D'altra banda, també es produeix un augment important en la participació en els tributs de l’estat, que passa dels 3.373.000€ del 2021 als 6.646.450€ del 2022.

Respecte la perdua de l'ingrés de la plusvàlua no se sap encara quin serà l’impacte exacte de la nova fórmula de càlcul sobre els ingressos, però s’estima que serà al voltant del 30-35%. Encara que l’import de cada plusvàlua sigui inferior es detecta un increment de trnsaccions. En resum,

Les despeses 

La prioritat del pressupost ha estat garantir i consolidar els serveis públics, en un moment de dificultats de moltes persones per l’impacte de la pandèmia.

En l’àmbit de personal (capítol 1) s'han introduït una sèrie de modificacions inlcoses a l'aprovació de la RLT que han de permetre:

 • Canvi de la categoria de la persona coordinadora de Serveis socials que permeti una reorganització de l'àrea d'Acció Social i la residència geriàtrica.
 • Contractació d’una treballadora social per a les visites d’acollida i una educadora familiar per la gestió dels pisos socials. Actualment, aquests serveis es presten a través d’una empresa externa però amb aquesta contractació es reforça l’equip de serveis socials.
 • També es proposa incorporar a la plantilla la figura de metge del geriàtric municipal, en la mateixa línia de reforçar aquests serveis amb personal directe.
 • A la brigada de Serveis municipals s’ha inclòs el complement que es va pactar amb aquest col·lectiu i representants dels treballadors.
 • Contractació, inicialment per sis mesos, d’una persona per a la redacció de plecs de clàusules per a la contractació de diversos serveis i posar al dia la contractació de serveis. 

En l’àmbit de les despeses ordinàries (Capítol 2) i el de les subvencions (Capítol 4), no hi ha canvis significatius respecte de l’any anterior, malgrat això:

 • Incorporació de les subvencions a les persones propietàries d’habitatges si els cedeixen a la bossa de lloguer del CCM. Aquesta mesura, que té per objectiu fomentar que s’incorporin habitatges al mercat de lloguer amb renda limitada, és una de les moltes accions que hem iniciat en matèria d’habitatge. Fa uns mesos vam aprovar ja les bases i ara doncs ja posem els diners inicialment en pressupost per tal de poder treure la convocatòria.
 • La incorporació del servei de transport a demanda. Pensem que aquest és un servei imprescindible per tal de garantir l’accessibilitat de totes les persones del municipi, especialment persones grans que viuen en zones com el Pla dels Frares o Sant Elm. Aquest any es posarà en marxa aquest servei i, per tant, hem posat els recursos necessaris per tal que sigui una realitat.
 • La licitació del nou servei d’escola bressol municipal, que incorpora les dues escoles, i que suposa un augment important respecte del cost que tenia el contracte actual.
 • El nou contracte del servei de recollida de residus, que també portem a aprovació en aquest ple, per la qual cosa ja podem posar en pressupost el cost real del servei, i que, evidentment anirà acompanyat d’una forta campanya d’implementació que es realitzarà també durant el 2022.
 • La recuperació de les subvencions en l’àmbit de la igualtat, que feia uns anys que no es donaven ja que no teníem entitats en aquest àmbit a la nostra vila però que enguany recuperem ja que, afortunadament, tornem a tenir un teixit associatiu potent en aquest àmbi

El capítol del de les inversions (capítol 6) destaquen les següents:

 • Totes les propostes guanyadores del pressupost participatiu 2022.
 • L'adequació del Centre de Procés de Dades (CPD) per tal de garantir la seguretat de tots els equipaments informàtics i xarxes municipals.
 • Instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics
 • I el conjunt de petites inversions de què disposa cada àrea, i que es mantenen com en anys anteriors.

L'expedient del pressupost també preveu la dispoció dels romanents per a fer més inversions, algunes pendents de consensuar entre govern i oposició però d'altres ja identificades i anunciades, com són:

 • Entrada de l’escola bressol Maricel
 • Rampa de l’escola dels colors
 • Accessibilitat a l’Ajuntament
 • Accessibilitat en l’entrada del camp de futbol.

El finançament de la construcció de la biblioteca de les Clarisses.

El pressupost de 2022 està marcat per la construcció de la nova biblioteca de les Clarisses que la regidora d'Hisenda, Laia Martín, ha explicat de forma detallada i ha remarcat que "no implicarà que es deixi de fer cap altra actuació que el nostre municipi necessiti".

La regidora d'Hisenda ha explicat de forma detallada el pla de finançament previst per poder disposar de l'import necessari per contractar tota l'obra durant aquest any 2022:

 • L’Ajuntament d'Arenys de Mar ja té concedides subvencions per a la construcció de la biblioteca per import 1.2 M euros.
 • El cost total de la construcció serà de 5.3M euros (import abans de la licitació que es preveu que pugui haver-hi una baixa)
 • Cal disposar d’uns 4.2 M euros més.

La proposta formal que ha fet el Govern es d'aconseguir el finançament a través d'un préstec que inicialment ha quedat reflectit al Pressupost per la totalitat. Malgrat això la regidora ha anunciat que preveu destinar 2M d'euros de romanents i per tant només preveu que la petició real del prestec que caldrà tramitar serà només de 2M euros.

L'Ajuntament disposarà d'un préstec a retornar en 10 anys, a interès 0, a través de la Diputació de Barcelona. El pressupost de 2022 recollirà el conjunt de la inversió i s'ajustarà d'acord vagi avançant el procediement de contractació i es confirmin els imports necessaris.

El Pressupost s'ha aprovat amb els vots favorables de l'equip de Govern (ERCF, CUP i AeC) i en contra de Junts per Arenys i PSC. 

Publicat el 30 de desembre de 2021
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Imprimir
^