Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
Aprovació inicial del "Projecte de nou magatzem de Serveis Municipals”
 • Pel Ple de l’Ajuntament de data 19 d’octubre de 2017, s’ha acordat aprovar inicialment el “Projecte de nou magatzem de Serveis Municipals”, situat a les parcel·les A2 i A3 del Polígon Valldegata Ponent, redactat pels Serveis Tècnics municipals, amb un pressupost d’execució de contracte de 340.099,62 euros, més 71.420,92 euros d’IVA, que suma un total de 411.520,54 euros.

  D’acord amb el que disposen els articles 37 i 38 del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals el projecte esmentat se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, a partir de la seva publicació, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis del Consistori i en la pàgina web municipal, a l’objecte que qualsevol interessat pugui examinar-lo i efectuar, si s’escau, al·legacions. L’expedient i el projecte es podrà consultar durant el termini d’exposició pública al departament de Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament de 8.30 a 14 hores a la riera Bisbe Pol, núm. 8, d’Arenys de Mar.


  Arenys de Mar, 23 d'octubre de 2017
  L’alcaldessa
  Annabel Moreno Nogué

 • Documentació

  Projecte basic nau brigada

  Projecte basic nau brigada

  Fitxer: Projecte_nau.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 137
  Mida: 4,53 MB

Publicat el 23 d'octubre de 2017
^