Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
Bases reguladores per l'atorgament de subvenció en règim de concurrència competitiva per l'adquisició d'ordinadors portàtils per infants i/o adolescents fins a 20 anys empadronats a Arenys de Mar i matriculats en ensenyaments...
 • Publicades les Bases reguladores aprovades pel ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, en la sessió de data 22 d’octubre de 2020.

  En compliment del tràmit d’informació publica, acordat i del que preveuen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de bases de règim local, 129 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s‘acorda la publicació íntegre al Butlletí oficial de la província de Barcelona de les als efectes de que es puguin presentar al·legacions
  per part de les persones interessades, durant un termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia següent a la seva publicació.

  Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'Ajuntament d’Arenys de Mar, dintre del mateix termini d’informació publica a la seva seu electrònica.
  Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, les bases esdevindran aprovades definitivament sense cap tràmit ulterior.

  Publicat al BOP el dia 13/11/2020 
  https://bop.diba.cat/temp/11_022020017648.pdf

   

 • Documentació

  Fitxer Acrobat-PDF de (286.17kB)

  Fitxer: 11_022020017648.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 10
  Mida: 286.17 kB

Publicat el 13 de novembre de 2020
Imprimir
^