Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
Aprovació parcel·lació urbanística d'una finca situada al carrer de Joan Draper, 1
 • En data de 21 de febrer de 2022 , l’Alcaldia va dictar el Decret 2022/277 , que resol:

  • ATORGAR a l'empresa LIDL SUPERMERCATS SAU, amb NIF núm. A60195278, la llicència de parcel·lació urbanística de la finca situada al carrer Joan Draper i Fossas número 1, àmbit “La Muvisa”, identificada amb el núm. 11496 en el Registre de la Propietat d’Arenys de Mar, per la seva divisió en dues finques independents, la finca resultant A i la finca resultant B, la descripció de les quals consta en el fonament jurídic 1 d’aquesta resolució.
  • NOTIFICAR als interessats i publicar la resolució d’atorgament de la llicència a través del tauler d'anuncis de l’Ajuntament, a la Web municipal i al Butlletí informatiu municipal.
  • ADVERTIR als interessats que als efectes d’inscripció de la parcel·lació urbanística al Registre de la Propietat l’interessat haurà d’aportar les coordenades georeferenciades de les finques resultants

  Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

 • Documentació

  Fitxer Acrobat-PDF de (167.99kB)

  Fitxer: Notificacio_decret_d_Alcaldia.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 7
  Mida: 167.99 kB

Publicat el 22 de febrer de 2022
Imprimir
^