Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
Convocatòria i bases reguladores per la contractació de dotze persones migrades, en el marc del programa treball i formació, línia ACOL 2023
 • * Aquesta convocatòria ACOL 2 3 es condicionada a la resolució de l´atorgament de la subvencióque garanteix el finançament i la continuïtat de la Línia ACOL 202 3 , del programa Treball iFormació, per part del Servei Públic d´Ocupació de Catalunya, aprovada per Resolució EMT/4148/2022, de 22 de desembre.

  Els requisits que hauran de complir les persones que vulguin participar en els processos de selecció són els següents:

  a) No ésser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l´Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o familiar de ciutadans d´aquests països els quals els és d´aplicació el règim de ciutadà de la Unió Europea .
  b) Acreditar la permanència continuada a l´Estat Espanyol durant els darrers 3 anys, els 24 darrers mesos dels quals a Catalunya, en el moment de presentació de la sol·licitud. Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, només s´acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies. Aquesta acreditació es farà, exclusivament, mitjançant el certificat d´empadronament històric.
  c) No tenir antecedents penals en el territori espanyol.

  Les persones que estiguin interessades en participar en els processos de selecció han de presentar una instància telemàticament mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament: https://tramits.arenysdemar.cat o pels mitjans previstos a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Les instàncies també es podran presentar a la Regidoria de Promoció Econòmica (2º planta Edifici Xifré), en horari de dilluns a divendres, preferentment, de 9.30h a 12h. El termini per presentar la documentació és des del 20 fins al dia 24 de gener de 2023.

  La documentació a presentar és la següent:
  a) Instància genèrica de participació en el procés selectiu.
  b) Passaport o cèdula d´inscripció en vigor, amb una vigència mínima de quatre mesos.
  c) Llibre de família, en cas de tenir infants a càrrec.
  d) Formació realitzada a l'Estat Espanyol.
  e) Certificats de discapacitat, si s'escau.
  f) Informe del SIAD o SIE en cas de dones víctimes de violència masclista, si s'escau.
  g) Altra documentació que considerin oportú per acreditar la situació de vulnerabilitat.
  h) Autorització per a la consulta de les seves dades a l'aplicació PICA dels antecedents
  penals a Espanya. En el supòsit de no presentar aquesta autorització, s'ha de presentar el certificat d'antecedents penals d'Espanya. Aquest document ha de tenir una vigència de 3 mesos.
  i) Autorització consulta dades padronals.

 • Documentació

  Fitxer Acrobat-PDF de (189.8kB)

  Fitxer: Anunci_de_convocatA_ria_i_bases.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 7
  Mida: 189.8 kB

  Fitxer Acrobat-PDF de (115.09kB)

  Fitxer: InstA_ncia_ACOL_2023.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 115.09 kB

  Fitxer Acrobat-PDF de (63.11kB)

  Fitxer: AutoritzacioConsultaDadesPadronals.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 63.11 kB

  Fitxer Acrobat-PDF de (63.85kB)

  Fitxer: AutoritzacioConcusltaAntecedentPenals.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 63.85 kB

  Llistat admesos i exclosos (25/01/2023)

  Fitxer Acrobat-PDF de (153.04kB)

  Fitxer: Llista_admensos_i_exclosos_ACOL_.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 153.04 kB

  Resultats finals admesos: (02/3/2023)

  Fitxer Acrobat-PDF de (148.81kB)

  Fitxer: Resultats_finals_ACOL_2023.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 148.81 kB

Publicat el 19 de gener de 2023
Imprimir
^