Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Portada>Regidories>Igualtat>Pla d'Actuació Municipal per a la Igualtat de Gènere o PAMIG
Botó que mostra/amaga menú lateral
PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE O PAMIG

Avaluació del Pla Municipal d'Igualtat de Gènere 

El setembre del 2019 es va publicar el document d'avaluació del PAMIG com a resultat de l'anàlisi de les polítiques d'igualtat de gènere municipals realitzat des de l'àrea d'Igualtat amb el suport de L´Oficina de Les Dones i LGTBI (ODLGTBI) de la Diputació de Barcelona.

L´avaluació implica la recopilació i anàlisi sistemàtica d´informació que permet emetre valoracions objectives sobre el grau d´assoliment del programa avaluat, els resultats obtinguts així com la pertinença de les actuacions realitzades per assolir els objectius proposats. Ha de ser una eina de caràcter pràctic que ofereixi una informació oportuna en el temps i útil per a la presa de decisions. És a dir, a partir dels punts forts i els punts febles identificats, l´avaluació ha de servir per millorar l´eficàcia, la coherència i la pertinença de les actuacions en matèria de polítiques d´igualtat.

Document d'avaluació del Pla Municipal d'Igualtat de Gènere

Document d'avaluació del Pla Municipal d'Igualtat de Gènere

Fitxer: Informe_Avaluacio_Arenys_de_Mar_DEF.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 72
Mida: 752.45 kB

El Pla Municipal d'Igualtat de Gènere prorrogat al Ple Municipal

Fitxer Acrobat-PDF de (265.16kB)

Fitxer: Certificat_d_acord_de_Ple_PRP2018_1189.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 265.16 kB

Ja es pot consultar el nou PAMIG, aprovat en sessió Plenària del 29 d'abril de 2014, amb vigència 2013-2017, des d'aquest enllaç.

Fitxer Acrobat-PDF de (804.26kB)

Fitxer: PAMIG_2013_2017.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 103
Mida: 804.26 kB

PORTADA PAMIGEl Pla d´Actuació Municipal d´Igualtat de Gènere, PAMIG, va ser aprovat per Decret d´Alcaldia de l´Ajuntament d´Arenys de Mar el passat 29 de desembre. En el Ple de l´Ajuntament celebrat en sessió extraordinària el dia 28 de gener de 2009 a les 19.00 hores a la Sala d´Actes de la Casa de la Vila, es va dur a terme la Ratificació del PAMIG pel Consistori.

L´alcalde, Ramon Vinyes, rebrà el document final, consistent en la Diagnosi i el Pla d´Actuació 2008-2011, de mans de la Sra. Maria Isabel Cárdenas, cap de l´Oficina de Promoció de Polítiques d´Igualtat Dona - Home de la Diputació de Barcelona, que en farà lliurament per l´acord impulsat entre ambdues administracions per realitzar el programa de consultoria i el PAMIG.

L´acte de lliurament tindrà lloc el dilluns 9 de febrer a les 18.00 hores a la Sala de Plens de l´Ajuntament d´Arenys de Mar i és obert a tota la ciutadania.


Pla d´Actuació Municipal per a la Igualtat de Gènere o PAMIG

El municipi d´Arenys de Mar per la seva dimensió, estructura i proximitat amb la ciutadania permet que l´Ajuntament conegui les diverses necessitats d´homes i dones i en motivi la participació en la promoció i el disseny d´iniciatives que tinguin una importància decisiva per garantir el benestar social de la població. Aprofitant els avantatges de la personalitat d'Arenys de Mar, el consistori aposta per crear els mecanismes polítics necessaris perquè les dones, amb les seves singularitats, siguin participants actives d´un nou contracte social i considerades com a ciutadanes de ple dret en tots els àmbits, igual que els homes.

Aquesta motivació persegueix la finalitat de consolidar una cultura d´igualtat de les dones i els homes d´Arenys de Mar, i per aconseguir aquesta fita la Regidoria d'Igualtat impulsa l´inici d´un procés per al canvi on tota la població estigui implicada. Per aquesta raó cal, també, el compromís i la participació activa a l´hora de fer-ho possible, ja que no seria possible d´altra manera.

Per incorporar la visió de la igualtat entre les dones i homes en els serveis, actuacions i programes municipals i per apropar les línies d´actuació de l´Ajuntament a la ciutadania, des de la mateixa redacció del PAM ja es va palesar el compromís d'implementar, amb el suport de l´Oficina de Promoció de Polítiques d´Igualtat Dona - Home de la Diputació de Barcelona, que proporciona l´assessorament tècnic necessari, un Pla d´Actuació Municipal per a la Igualtat de Gènere o PAMIG.

Aquest PAMIG es desenvoluparà en dues fases: primerament permetrà identificar les necessitats i problemàtiques de les dones i homes d´Arenys de Mar i detectar els processos socials que generen o sustenten les desigualtats entre uns i d´altres. En segon lloc, el mapa sobre la situació obtinguda servirà de guia per definir els continguts de treball per elaborar les polítiques públiques. Per a tal fi es crearà una Comissió de Treball compromesa en la consecució d´aquests objectius.

Com que el sentit del PAMIG és el treball conjunt entre l´Ajuntament i la ciutadania, es realitzaran entrevistes a diferents persones que destaquin com a agents socials d´Arenys o que per iniciativa pròpia vulguin participar en el desenvolupament del PAMIG fent arribar a la Regidoria d'Igualtat les seves propostes, de manera que també es generaran grups de discussió amb diferents col•lectius de la xarxa social d´Arenys de Mar, molt especialment amb els grups de dones.

Amb el PAMIG, que haurà d´aprovar el Ple municipal, l´Ajuntament d´Arenys de Mar garantirà uns serveis que incorporin a les dones i les seves aportacions, objectiu en què treballa des de començament de mandat la Regidoria d'Igualtat.

El PAMIG s´inicia amb la diagnosi interna de l´Ajuntament d´Arenys de Mar

L'11 de juny de 2008 es va reunir a la Sala de Plens el personal tècnic de les diferents regidories amb la consultora i la Diputació de Barcelona, en un acte en què l´alcalde Ramon Vinyes va presentar el Pla d´Actuació Municipal per a la Igualtat de Gènere. En la sessió de treball s´han establert quins seran els indicadors que serviran per recollir les dades i analitzar des de cada àrea quines necessitats i potencialitats poden impulsar la igualtat de gènere en l´organització interna de l´Ajuntament. La recollida de documentació tindrà lloc fins al setembre.

El PAMIG continua endavant amb la diagnosi externa del municipi d´Arenys de Mar

Arenys de Mar amb ulls de dona La Regidoria d'Igualtat organitza el taller participatiu Arenys de Mar amb ulls de dona, amb la intenció de reunir les dones d´Arenys de Mar en un espai on poder compartir i debatre les seves inquietuds, conèixer la seva opinió i les seves propostes que creguin oportunes per incloure al Pla d´Actuació Municipal d´Igualtat de Gènere, el PAMIG.

El taller participatiu és una oportunitat per fer-se escoltar i tindrà lloc el proper dimecres 17 de setembre a les 17 hores a la Sala Noble del C.C. Calisay.

Arenyencs i arenyenques, també poden fer arribar a la Regidoria d'Igualtat les seves opinions a través de l´enquesta Com participes de la Igualtat? que trobaran aquí

La Regidoria d'Igualtat organitza el taller participatiu Arenys de Mar amb ulls de dona

taller de dones 1 17 persones van reunir-se el passat 17 de setembre al C.C. Calisay.  El motiu d´aquest taller va ser reunir les dones d´Arenys de Mar en un espai on van poder compartir i debatre les seves inquietuds, conèixer la seva opinió i les seves propostes.

taller de dones 2Es va debatre entre altres coses, sobre com millorar els serveis de cura a les persones, com fomentar la participació sociopolítica de les dones, com solucionar l´accés a l´atenció sanitària, la mobilitat i dissenyar una vila més confortable per a totes les persones que viuen a Arenys de Mar. Aquestes propostes, juntament amb els resultats que s´obtinguin de  l´enquesta Com participes de la Igualtat?, en la que es pot participar des de la web de l´Ajuntament, seran incloses con objectius a aconseguir amb el desenvolupament del PAMIG.

2a reunió de la Comissió Tècnica del PAMIG

foto PAMIG 1 La Comissió tècnica constituïda per elaborar el PAMIG i composta pel personal tècnic de l´Ajuntament d´Arenys de Mar s´ha tornat a reunir el 17 de setembre a la Sala de Plens. La consultoria proporcionada per la Diputació de Barcelona va presentar l´anàlisi de les primeres dades recollides per la diagnosi.FOTO PAMIG2 La comissió va acordar plantejar objectius específics i accions a desenvolupar per aconseguir aquests objectius, seguint els tres primers eixos següents proposats per la Regidoria d'Igualtat al PAM 2007-2011: primer, el compromís institucional amb les polítiques d´igualtat de l´Ajuntament d´Arenys de Mar i la transversalitat de gènere en les polítiques locals; segon, el foment de la participació sociopolítica de les dones; i per últim, la incidència i eradicació de la violència masclista al municipi d´Arenys de Mar.
El objectius i accions que la comissió estipuli, juntament amb les necessitats i propostes que ens faci arribar la ciutadania, seran les mesures que desenvoluparà el PAMIG durant els propers quatre anys.

3a reunió de la Comissió Tècnica del PAMIG

El passat 14 d´octubre la comissió tècnica del PAMIG es va tornar a reunir a la Sala de Plens de l´Ajuntament amb el propòsit d´analitzar les primeres propostes que des de cada regidoria s´havien lliurat com a possibles accions a desenvolupar pel pla. Sobre aquestes accions encarades a fomentar la participació sociopolítica de les dones, a impulsar politiques de gènere i a lluitar contra la violència masclista, es va estipular per consens entre el personal tècnic quines regidories haurien de fer-se responsables de la coordinació i quines regidories haurien de participar en el disseny i desenvolupament de les accions, atès que el PAMIG es concep i s´implantarà com una estratègia de treball transversal a l´Ajuntament d´Arenys de Mar. També es va acordar el pressupost i el temps d´execució aproximat que es preveu que necessitarà el desenvolupament de cadascuna d´aquestes accions encarades a aconseguir la igualtat real entre dones i homes a Arenys de Mar.

4a reunió de la Comissió Tècnica del PAMIG

La Comissió del PAMIG continua el debat per proposar i acordar les actuacions a realitzar per a cadascun dels objectius de les línies de treball que conté el PAMIG. En la reunió del 28 d´octubre, el personal tècnic de les diferents regidories que van reunir-se, Participació, Nova Ciutadania, Serveis Socials, Serveis Generals, Policia Local i Regidoria d'Igualtat, van acordar les mesures que es consideren oportunes i necessàries per ser incloses en aquest futur Pla pel que fa a la línia 4, sobre el repartiment de treballs i usos del temps i la col•laboració entre regidories per dotar-lo dels mitjans i recursos per fer-ho possible.

La Comissió es tornarà a reunir al novembre per fer una avaluació global de com ha quedat l´esborrany del document base del Pla, per poder-hi introduir les últimes propostes, esmenes o correccions que la Comissió cregui oportunes, abans de presentar-ho al Ple de l´Ajuntament per a l´aprovació. Tot i que s´espera la continuïtat de la Comissió un cop aprovat el Pla per tal de garantir el desenvolupament d´aquest i la implicació de les regidories. També es farà una difusió de l´esborrany prèvia a l´aprovació del Pla entre el personal de l´Ajuntament d´Arenys de Mar, per tal de donar veu a les persones que hi treballen i deixar un marge de temps suficient per incorporar-hi les seves possibles propostes.

5a reunió de la Comissió Tècnica del PAMIG

5a reunió del PAMIG La Comissió tècnica del PAMIG va reunir-se en una última sessió el passat 11 de novembre a l´Ajuntament d´Arenys de Mar. Les persones assistents van discutir els objectius generals i específics de la línia 7 del Pla, sobre  la promoció de la salut de les dones, i es van proposar les actuacions que caldria realitzar per aconseguir aquests objectius.

D´altra banda, el dia 18 de novembre la regidora de la Dona, Lorena Estrada, es va reunir amb la responsable de la consultoria encarregada del procés d´elaboració del PAMIG per tal d´ultimar el conjunt d´objectius i línies estratègiques que formaran part del Pla d´igualtat entre dones i homes d´Arenys de Mar.
Es preveu que el document final sigui difós imminentment entre el personal treballador de l´Ajuntament i la ciutadania, per tal que qualsevol persona hi pugui fer les seves aportacions abans que el PAMIG sigui aprovat pel Consistori de l´Ajuntament d´Arenys de Mar en el Ple de desembre.

Destaquem
 
^