Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
PLENS MUNICIPALS I JUNTES DE GOVERN
Ple municipal de desembre, dimecres 27

Nota: les notes en cursiva no formen part del punt de l'ordre del dia, són explicacions dels temes que es porten a aprovació per part del ple

El Ple d'aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 27 de desembre de 2006 a les 21.00 hores a la Sala d'Actes de l'Ajuntament, amb l'ordre del dia ressenyat més avall.

ORDRE DEL DIA

1.-  Aprovació d'acta.

2.- Presa de possessió del càrrec de regidor.

Laura Dias i Caballé acceptarà el càrrec de regidora i s'incorporarà al grup municipal de CiU, arran de la renúncia del fins ara regidor no adscrit Lluís Blanchar i Ardèvol.

3.- Rectificació de convenis subscrits amb el Consell Comarcal del Maresme.

Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament d'Arenys de Mar al conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme per a la contractació dels serveis de telecomunicacions, amb l'objectiu d'aconseguir un estalvi econòmic i procedimental.

4.- Adjudicació del contracte de concessió de la gestió del servei municipal de teatre, música i dansa.

Adjudicar la gestió indirecta del servei públic municipal de teatre, música i dansa a l'entitat Societat Coral l'Esperança. El pressupost de gestió és de 128.180 € euros, l'adjudicatari rebrà una suvenció de 94.548 euros/any per part de l'Ajuntament i la tarifa d'ús del teatre per a tercers és de 824 euros/dia.

5.- Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 28.

Incorporació de noves tarifes per a l'ús del Teatre Principal; per a publicitat en el web de Ràdio Arenys; i per al servei d'acolliment de centre de dia a la Residència Geriàtrica.

6.- Fixació de preus públics.

Nous preus públics per a l'ensenyament permanent d'adults, per l'ús d'instal·lacions esportives municipals i per a activitats d'estiu i hivern.

7.- Modificació del contracte de gestió indirecta del servei municipal Escola bressol.

Modificar el contracte amb la Fundació Pere Tarrés, concessionària del servei municipal d'escola bressol, per al servei de menjador.

8.- Modificació de tarifes en el servei públic complex Esportiu Fondo de les Creus.

Autoritzar a l'adjudicatari de la gestió del servei públic de complex esportiu municipal, la UFEC, a la modificació de les tarifes del complex del Fondo de les Creus per a l'exercici 2007.

9.- Aprovació de plantilla i relació de llocs de treball.

Es creen els següents llocs de treballs en règim funcionari: 1 tècnic d'administració general, per als serveis econòmics financers; 1 lloc d'auxiliar administratiu; 1 sergent de la Policia Local; i 1 agent de la Policia Local. També es modifiquen les característiques de llocs de treball de la plaça d'aquitecte i de la de tècnic de Medi Ambient.

10.- Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici de 2007.

El pressupost de l'Ajuntament per al 2007 és de 16.837.172,70 € i inclou el pressupost de la corporació i dels organismes autònoms: Museu, Esports, Centre Espriu, Ràdio Arenys i Residència Geriàtrica. Cliqueu aquí per consultar el resum del pressupost consolidat per al 2007 en format pdf.

11.- Aprovació inicial del Pla especial del Port.

Entre els objectius principals de l'ordenació del port, hi ha els següents punts: reordenacr la dàrsena pesquera, amoliar les instal·lacions portuàries; desenvolupar l'activitat turística; millorar la relació entre la vila i el port; dotar el places de noves places d'aparcament; agrupar al màxim les activitats homogènies; i modernitzar i ampliar les instal·lacions portuàries.

12.- Aprovació inicial del Pla d'ordenació urbanística municipal.

El nou POUM concreta l'estructura general i el model territorial del municipi. En segon lloc, regula l'ús del sòl i de l'edificació (classifica el sòl, en urbà, urbanitzable o no urbanitzable; i qualifica el sòl (equipaments, vials, espais lliures, zones residencials, industrial, terciari...). En tercer lloc, estableix un 20% de reserva de sostre per habitatge de protecció oficial i un 10% per a habitatge assequible.

13.- Nomenament de vocal en l'OAL Residència Geriàtrica.

Nomenament d'Assumpció Dias i Caballé com a vocal de l'Organisme Autònom Local de residència Geriàtrica, en substitució de Laura Dias, per a la representació del grup municipal de CiU.

14.- Mocions.

Moció sobre l'adequació a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del reial Decret 1513/2006 pels quals s'estableixen els ensenyaments mínims en educació primària, presentada per CiU.

15.- Precs i preguntes.

16.- Comunicacions.
 

ARENYS DE MAR, 20 de desembre de 2006.

EL SECRETARI DE L'AJUNTAMENT,

Signat: Àngel Lozano i Pérez

Publicat el 20 de desembre de 2006
Imprimir
^