Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
PLENS MUNICIPALS I JUNTES DE GOVERN
El ple municipal del mes de març, dimecres 28
Nota: les anotacions en cursiva són explicacions dels punts de l'ordre del dia, no formen part del text de l'anunci


A N U N C I


El Ple d'aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària el dia 28 de març de 2007 a les 21.00 hores a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, amb l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació d'acta.

2.- Conveni de col·laboració “Club virtual de feina”.

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i dinou ajuntaments del Maresme per al desenvolupament de l'acció del Club Virtual de la feina emmarcat en el pla d'acció conjunt del 2006 del pacte territorial per l'ocupació del Maresme. L'objectiu d'aquest club de feina és facilitar als aturats la recerca activa de treball i als treballadors en actiu una millora de la seva situació laboral.

3.- Creació de l'Oficina municipal d'informació al consumidor.

Crear una Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) integrada en el servei municipal de promoció econòmica i amb les funcions d'infomar i orientar els consumidors sobre l'exercici dels seus drets i rebre denúncies i reclamacions dels consumidors per trametre-les als organismes corresponents. L'any 2001 l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Diputació van signar un conveni per participar de la oficina mòbil d'atenció al consumidor un cop al mes. Aquesta oficina ha estat a la nostra vila el darrer divendres de mes per atendre les consultes dels vilatans. Ara la Diputació proposa atorgar una subvenció corresponent al 100% de la despesa per a la creació durant el 2007 d'oficines municipals per a l'atenció als consumidors.

4.- Modificació de tarifes en el Complex esportiu municipal.

Modificació de tarifes relatives als campus esportius de Setmana Santa, Estiu i Nadal. Es preveuen descomptes per a famílies nombroses i per l'assistència de més d'un germà.

5.- Contracte privat d'opció de compra.

Facultar l'alcalde perquè en representació de l'Ajuntament formalitzi un contracte privat d'opció de compra de l'immoble situat en el número 49 del carrer de l'Església. El termini de la duració del dret d'opció de compra serà de dos anys.

6.- Conveni urbanístic – “La Raureta”.
7.- Modificació del PGOU – “La Raureta”.

Aprovació del conveni de modificació puntual del pla general vigent d'ordenació a l'àmbit del subsector 1 sector NP-9 Sa Clavella Sapí, per tal d'ajustar les qualificacions i paràmetres urbanístics d'aquest sector. Entre altres aspectes, aquest conveni inclou requalificar com a equipament i zona verda la finca de 5.355,76 m2 que dóna al carrer Valldemaig i on hi ha un edifici singular plurifamiliar de quatre habitatges, que passaran a ser equipament municipal. També es preveu un canvi en la tipologia residencial, que passa a ser plurifamiliar, i la reserva d'un 20% del sostre residencial per a habitatge de protecció oficial (HPO) i un 10% residencial assequible.

8.- Text refós – “La Presentació”.

Aprovar el text refòs de modificació puntual del PGOUM en l'àmbit de la finca del col·legi de la Presentació i del sector del Bare-Centre, en compliment de l'acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona de data de 20 de novembre de 2006.

9.- Moció.


10.- Precs i preguntes.


11.- Comunicacions.


ARENYS DE MAR, 23 de març de 2007.


EL SECRETARI DE  L´AJUNTAMENT,

Signat: Àngel Lozano i Pérez

Publicat el 23 de març de 2007
Imprimir
^