Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
TAULER D'ANUNCIS 2000 - 2008
Licitaciˇ de les guinguetes de les platges d'Arenys

Per Decret d'Alcaldia de 17 de març de 2008,s'ha acordat modificar els apartats del plec que es detallen en el decret següent:

"Vist el plec de clàusules administratives que han de regir el concurs per a l'atorgament d'autoritzacions municipals per a l'explotació de serveis de temporada a les platges d'Arenys de Mar, que va ser aprovat per decret d'alcaldia de data 5 de març de 2008 i quin anunci de licitació es va publicar en el BOP de data 12 de març de 2008.

Vist el resultat de la sessió informativa que va tenir lloc a la Sala del Calisay amb ells interessats en obtenir autoritzacions per l'explotació de les activitats i atenent diverses peticions que es van formular.

Atès que la competència per l´aprovació dels plecs és de l´alcalde, d´acord amb el que estableix l´article 60 del Reglament de patrimoni de les entitats locals, i que s'ha cregut convenient introduir algunes modificacions en els plecs a sol•licitud dels interessats presents a la sessió.

RESOLC:

Primer,- Modificar el plec que va ser aprovat en data 5 de març de 2008 en relació al procediment regulador per obtenir les autoritzacions municipals per a l'explotació de serveis de temporada a les platges d'Arenys de Mar, d'acord amb els següent:

1. De la clàusula 10 a), s'elimina l'apartat 5).
2. De la clàusula 10 a), a l'apartat 8) s'elimina l'expressió:"de 1,5 x 1,5 m i".
3. De la clàusula 10 b), a l'apartat 10), s'elimina l'expressió: "un radi de 50 metres" i es substitueix per la de: "un radi de 25 metres".


Cliqueu aquí per veure el plec de condicions que regularà la licitació de les guinguetes i aquí per veure l'anunci que avui s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les persones interessades tenen temps de presentar la documentació a les oficines de l'Ajuntament (plaça de la Vila, s/n) fins al 27 de març a les 14 hores.

Publicat el 12 de marš de 2008
Imprimir
^