Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Telegram
RSS
Cercar
Botó que mostra/amaga menú lateral
NOTíCIES
Arenys ingressa 117 mil euros en el primer any de recollida selectiva
El 31 de gener de 2012 es va complir el primer any de la implantació de la recollida selectiva porta a porta a una part del terme d´Arenys de Mar, sistema amb el qual es recullen de forma segregada els residus que generen les llars i els comerços en fracció orgànica, paper i cartró, envasos i rebuig.

vidreEn aquest primer any d’aplicació del porta a porta, l’Ajuntament ha aconseguit uns ingressos directes de 52.600€ per la recollida selectiva d’envasos, paper i cartró, en aplicació del conveni d’ECOEMBES. A aquests ingressos, cal afegir uns 52.000€ addicionals que ens ingressarà en els propers mesos la Generalitat per la recollida i el tractament de l’orgànica. També cal afegir els gairebé 12.000€ que ha generat la venta del paper i cartró domèstic a centres de recuperació d’aquest material i que ja s’han ingressat.

En total, per tant, la recollida porta a porta ha generat uns ingressos aproximats de gairebé 117.000€, que compensen amb escreix l’increment del cost del servei de recollida de la brossa, que ha estat de 73.000€ (55 mil per a la implantació del porta a porta i 18 mil per al servei addicional de recollida de bosses incorrectes i neteja d’àrees de contenidors). Aquest diferencial positiu ha permès que la taxa d’escombraries del 2011 hagi compensat la totalitat del cost de la gestió dels residus municipals i que no s’hagi hagut d’incrementar de cara a l’exercici 2012.

paperDe la memòria tècnica que ha elaborat la Regidoria de Medi Ambient es desprèn que, en l’àmbit d’habitatges, la recollida porta a porta abastaria aproximadament unes 4.135 llars d’Arenys de Mar, que representen el 52,3% dels habitatges de la vila.

En conjunt, els circuits de recollida dels residus municipals han recollit durant l’any 2011 un total de 7.279,21 tones dels punts d’aportació a la via pública, de les quals 5.151,24 tones corresponen a rebuig i 2.127,97 tones a les fraccions reciclables (orgànica, paper i cartró, envasos i vidre).

En aquest sentit, les dades disponibles indiquen que el nivell de recollida selectiva de les deixalles domèstiques i comercials ha pujat fins al 29,23% en el conjunt de la vila, xifra que contrasta positivament amb el 14,40% assolit el 2010 i amb els nivells dels anys 2006, 2007, 2008 i 2009, quan la selectiva estava al voltant del 12%.

orgànicaEl notable increment que ha experimentat la recollida selectiva a Arenys de Mar durant el 2011 ha estat conseqüència, essencialment, de la implantació de la recollida porta a porta de 4 fraccions a una part important de la vila. Així, si consultem les dades de recollida selectiva del 2011 relatives als sectors porta a porta, observem que el nivell de separació de la brossa domèstica i comercial s’ha situat, per terme mig, en el 77,14%, mentre que el nivell de la brossa no seleccionada i que es recull com a rebuig ha estat del 22,86%.

Aquesta elevada proporció de recollida selectiva ha incidit de forma essencial en l’increment del nivell de selectiva global a Arenys de Mar, que ha doblat el seu percentatge en tan sols onze mesos d’aplicació.

D’aquesta manera, s’ha pogut trencar la situació dominant al conjunt d’Arenys de Mar en els darrers anys en relació amb els residus municipals, caracteritzada per un baixíssim nivell de recollida selectiva (al voltant del 12-14% de la brossa generada) i, per tant, per un elevadíssim nivell d’aportació de brossa barrejada per part de domicilis i comerços (al voltant del 86-88%).

recollida per anys 

Xifres segons les fraccions

orgànicaLa fracció orgànica ha experimentat durant el 2011 l’increment més important de totes les fraccions recollides a Arenys de Mar, i ha superat el llindar de les 950 tones. Això representa gairebé unes 700 tones més que l’any 2010, quan se’n van recollir 257 tones. En termes relatius, l’increment ha estat del 270%.
Aquest increment respon a l’aplicació de la segona fase del Pla de desplegament de la recollida de la fracció orgànica, que s’ha fet en una bona part de la vila mitjançant la modalitat de recollida porta a porta. Gràcies a aquest nou servei, s’ha evitat que aquest diferencial de 700 tones es destinés al tractament d’incineració, com passava fins a l’any 2010. Cal destacar que a banda de l’increment quantitatiu, també hi ha hagut una millora important pel que fa a la qualitat de l’orgànica aportada pels generadors. Així, el porta a porta ha permès reduir substancialment el nivell d’impropis d’aquesta fracció, i ha passat del 9% d’impropis de la darrera caracterització del 2010 al 4% d’aquest 2011.
paper cartróAquesta millora qualitativa és fonamental per reduir els costos de tractament de l’orgànica i per incrementar els ingressos del retorn del cànon (com més baix és el nivell d’impropis, major és l’ingrés per a l’Ajuntament).

En el conjunt dels sectors de contenidors i porta a porta s’han recollit un total de 341,50 tones de paper i cartró d’origen domèstic essencialment, cosa que representa gairebé unes 60 tones més que l’any 2010 (un 20% d’increment). Si observem les dades de recollida en els contenidors durant el 2011, veurem que les tones recollides han baixat respecte al 2010. Aquesta reducció de pràcticament 65 tones ha estat motivada per la retirada de contenidors de recollida en els sectors porta a porta. Una minva, però, que s’ha compensat amb escreix amb la quantitat de paper i cartró obtingut en el porta a porta, unes 122 tones. Per tant, es podria concloure que l’aplicació del porta a porta ha permès doblar pràcticament els nivells de recollida selectiva d’aquesta fracció en els sectors on és la modalitat de referència.
envasosEn l’ambit dels comerços, durant el 2011 s’han recollit un total de 165,15 tones, cosa que representa un increment de pràcticament el 48% en relació al 2010. En xifres absolutes, s’han pogut recollir 53 tones més de paper i cartró comercial que l’any anterior, que s’han destinat a un reciclador de paper i cartró i no pas a la incineració com passava l’any passat.

Pel que fa als envasos, se n’han recollit un total de 302,55 tones, cosa que representa un increment de gairebé 126 tones amb relació a l’any 2010 (un 71% més). Com en les altres fraccions, el porta a porta ha estat l’element essencial que explica aquest notable increment.

vidreUna tendència a l’alça que també s’ha registrat en la recollida de vidre, que ha assolit el nivell màxim dels darrers anys, amb un total de 366,54 tones, pràcticament 84 tones més que el 2010 (increment del 30%). Si bé en els sectors porta a porta la fracció vidre s’ha continuat recollint mitjançant contenidor, la redefinició del servei que es va dur a terme en el moment de la implantació del porta a porta ha permès millorar la xarxa de recollida de vidre d’aquests sectors. Aquest increment en el nombre dels punts de recollida i també de les seves capacitats, combinat amb la dinàmica que ha generat el porta a porta a nivell de triar i separar als punts de generació els materials recuperables (entre ells, el vidre), ha fet possible aquest increment substancial.

rebuigQuant a la recollida total de rebuig o fracció resta, aquesta ha baixat durant el 2011 fins a un mínim de 5.151,24 tones, el nivell més baix que s’ha registrat a Arenys de Mar en els darrers anys. Això representa una reducció del 22,15% en relació amb les tones de rebuig del 2010, és a dir, unes 1.465 tones menys de brossa no barrejada. En gran part, aquesta notable davallada s’explica per l’increment substancial dels nivells de recollida selectiva, que han permès derivar cap a centres específics de recuperació i reciclatge una elevada quantitat d’orgànica, paper i cartró (domèstic i comercial), envasos i vidre que fins al 2010 s’aportaven al carrer com a brossa barrejada o rebuig i que, per tant, es destinaven al tractament d’incineració de Mataró.

bidonsEn menor mesura, una part d’aquesta reducció es podria explicar per la reducció en la generació de deixalles, que podria estar motivada per dos factors: d’una banda, per una major conscienciació de la població i dels generadors d’aquells sectors on s’ha implantat el porta a porta i on es va dur a terme una intensa campanya de sensibilització ambiental, mitjançant la qual també es va aprofitar per incidir en la reducció de les deixalles que fem dia a dia; i de l’altra, per una reducció en els nivells de consum domèstic i comercial com a conseqüència de la crisi econòmica que patim, factor que també incidiria en el nivell de generació de residus (a menor consum, menor és la quantitat de residus que es genera).

Teniu més informació de la recollida selectiva d’Arenys de Mar a l'apartat de residus del web municipal.

Publicat el 14 de març de 2012
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Imprimir
^