Arenys de Mar
Botó que mostra/amaga menú lateral
TAULER D'ANUNCIS OFICIALS
Consulta pública per a la confecció del reglament del Viver d'Empreses
 • Amb al ferma voluntat de promoure la Participació Ciutadana i de complir amb la nova Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que contempla la participació ciutadana en els processos d'elaboració dels reglaments i ordenances de les administracions públiques, l'Ajuntament d'Arenys de Mar ho aplicarà en la confecció del nou Reglament del Viver d'Empreses.

  En aquest cas, l'Ajuntament d'Arenys de Mar ve treballant en les darreres legislatures per tal de dotar-se d'un viver i centre d'empreses amb l'objectiu d'aglutinar el teixit productiu d'emprenedors i microempreses locals, contribuint a la consolidació d'aquestes estructures empresarials incipients.

  L'Ajuntament considera convenient disposar del servei públic esmentat per tal de facilitar a les persones que volen crear una empresa de serveis una ubicació física per a desenvolupar la seva activitat a un preu per sota del de mercat per tal de poder reduir les despeses en els primers mesos i anys de vida del negoci, i possibilitar que l'empresa creixi progressivament i es vagi adaptant seqüencialment a l'entorn competitiu de les societats modernes.

  Pels motius exposats es fa necessària la redacció d'un reglament que reguli la prestació del servei, els drets i obligacions dels usuaris i els requisits d'accés al servei, entre d'altres.

  En aquest sentit, de conformitat amb el que disposa l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de reglament, s'obre un període de consulta pública de set dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci amb la finalitat d'obtenir l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades pel futur reglament sobre les qüestions següents:

  a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  c) Objectius de la norma.
  d) Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

  Les observacions s'hauran d'enviar dins el termini esmentat en l'apartat anterior a l'adreça de correu electrònic consultapublicaoomm@arenysdemar.cat amb la referència “Reglament regulador del servei municipal de viver d'empreses d'Arenys de Mar".

  Arenys de Mar, a 2 de novembre de 2016

  Fitxer Acrobat-PDF de (230,11kB)

  Fitxer: grafic_elaboracio_reglaments_general.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 230,11 kB

Publicat el 2 de novembre de 2016
^