Photo by Aaron Burden on Unsplash
Botó que mostra/amaga menú lateral
NOTÍCIES
La preinscripció i procés de matrícula a les Escoles bressol municipals

BressolPreinscripció de primer cicle d’Educació infantil 0-3.

Les preinscripcions per a les escoles bressol municipals per el curs 2020-2021 es faran del 13 al 22 de maig de forma telemàtica, i de manera excepcional, del 19 al 22 de maig es podrà fer de manera presencial amb cita prèvia. Les preinscripcions són un procediment previ i indispensable per a formalitzar les matrícules.

Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d’infants pública el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l’inici del curs 2020-2021. Si el centre té vacants al llarg del curs pot admetre nens a partir del moment que compleixen 16 setmanes.

L’oferta de places pel curs 2020/21 per a cadascuna de les escoles bressol municipals és manté igual respecte el curs passat:

Escola Els Colors 
Nivell 0-1 (lactants): 16 places
Nivell 1-2: 52 places
Nivell 2-3: 60 places

Escola Maricel
Nivell 0-1 (lactants): 8 places
Nivell 1-2: 26 places
Nivell 2-3: 40 places

Aquesta oferta es pot veure modificada si les autoritats sanitàries i/o educatives, així ho consideren. 

Procés de preinscripció

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

De manera general, doncs, la sol·licitud de preinscripció es farà mitjançant correu electrònic. En aquest correu s’hi adjuntarà el model de sol·licitud de preinscripció, que es troba a disposició en el web del Departament d’Educació, per poder-lo descarregar, omplir i guardar. S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil.

preinscipció bressol

preinscipció bressol

Fitxer: Formulari_bressol.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 649,42 kB

Durant el període de presentació de sol·licituds, cal enviar la sol·licitud emplenada i la documentació identificativa i acreditativa dels criteris al·legats (escanejada o fotografiada per les dues cares) a l’adreça oficial de correu electrònic de la llar d’infants o escola bressol demanada en primera opció:

  • Escola Bressol Municipal els Colors - ebm.arenys@peretarres.org
  • Escola Bressol Municipal Maricel - ebm.maricel@peretarres.org

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de la recepció de la sol·licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han d'enviar al centre per correu electrònic la documentació escanejada o fotografiada que els acredita. Trobareu els criteris de prioritat i els barems en aquest enllaç http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/documentacio/


Només es pot presentar una sol·licitud per infant. En cas de duplicitat de sol·licituds s'invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Es considera duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen llars d'infants públiques del mateix municipi.

Del 19 al 22 de maig, i només pels casos que no sigui possible fer-la de manera telemàtica, es pot fer la preinscripció de manera presencial demanant cita prèvia  per mail o per telèfon a les escoles bressol o a la Regidoria d’Educació.  La documentació ha de ser la mateixa. Haureu de portar les fotocòpies fetes, un bolígraf i totes les mesures de seguretat (mascareta i guants).

Per les cites prèvies o per a qualsevol consulta, us podeu adreçar als mail de cadascun dels centres o als telèfons:

Escola  Bressol Maricel - 937 923 002 (de 9h a 14h)

Escola Bressol Els Colors - 937 931 860 (de 9h a 14h)

Regidoria d'Educació - 937 959 502 (de 9h a 14h)

Calendari  per a la formalització de matrícula

Un cop formalitzada la preinscripció, el calendari és el següent:

  1. Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 2 de juny de 2020.
  2. Presentació de reclamacions: del 3 al 9 de juny de 2020
  3. Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 12 de juny de 2020
  4. Llista ordenada definitiva: 16 de juny de 2020
  5. Matrícula dels alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 17 al 23 de juny de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
En les dates que es detallen en el calendari, els centres publiquen al web les diverses llistes de resultats que, d’acord amb la normativa de protecció de dades, han d’estar anonimitzades.

Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).


En aquestes llistes també es dona a conèixer el número assignat a cada sol·licitud presentada i que serveix per ordenar-les en cas d’empat.

Durant el període de reclamacions, si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades, es pot presentar una reclamació preferentment per correu electrònic al mateix centre. De manera anàloga al que es fa en la presentació de la sol·licitud per correu, s’ha d’enviar un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació.

Si no és possible fer la reclamació per correu electrònic, cal sol·licitar una cita prèvia per poder presentar la reclamació.
Finalment, cada centre publica al web la llista de places assignades als alumnes que el van sol·licitar en primer lloc, degudament anonimitzada.

Per una millor visió del calendari de preinscripció i matrícula a escoles bressol, accediu a 

preinscipció

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que estableix el calendari.

El centre gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon, o alternativament per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia oficial del centre.

En aquest cas, el centre ha de respondre amb un correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Per formalitzar la matrícula, el centre requerirà la resta de documentació necessària. 

Publicat el 12 de maig de 2020
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
^